Systemprodukte

Het SO­LI­TEX FRON­TA WA sys­teem heeft al­les te bie­den, wat u voor een vei­li­ge wind­dich­ting no­dig heeft. Van hoog dif­fu­sie­open wind­dich­tin­gen en kleef­ban­den, kleef­mas­sa's en aan­sluit­ban­den voor ra­men tot en met pri­mers en dich­tings­man­chet­ten en ove­ri­ge de­tail­op­los­sin­gen voor ka­bels, lei­din­gen en le­ge bui­zen.

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.