De SOLITEX MENTO®-serie

Hoog diffusieopen, vochtvariabele onderdak- en onderspanbanen voor aanbrenging op beschotten, MDF- en houtvezelonderdakplaten en op alle soorten thermische isolaties. Geschikt als provisorische dakbedekking.

De voordelen

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de SOLITEX MENTO Familie bestaat uit een polypropyleen-microvezel, de membraan uit TEEE, monolithisch.

De banen zijn conform NEN-EN 13859-1 gekeurd en dragen het CE-teken.

 

MENTO Einsatzbereich

Toepassingsgebied

In de­ze con­struc­ties kun­nen de SO­LI­TEX MEN­TO on­der­dak- en on­der­span­ba­nen wor­den toe­ge­past

meer

 

MENTO Verarbeitung

Vewerkingsaanwijzingen

Om SOLITEX MENTO efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Systemprodukt SOLITEX MENTO

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX MENTO-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige winddichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om optimale resultaten bij het inbouwen van de onderdak- en onderspanbanen van pro clima SOLITEX MENTO Familie te verkrijgen, dient u bij planning en uitvoering op de volgende punten te letten

meer

 

MENTO Funktionsweise

Werking

SO­LI­TEX MEN­TO ba­nen zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­voerd. Hoe daar­mee een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­graad voor de bouw­com­po­nen­ten wordt ge­re­a­li­seerd, leest u hier

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer