Planningsaanwijzingen

Om op­ti­ma­le re­sul­ta­ten bij het in­bou­wen van de on­der­dak- en on­der­span­ba­nen van pro cli­ma SO­LI­TEX MEN­TO Fa­mi­lie te ver­krij­gen, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring op de vol­gen­de pun­ten te let­ten.

Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Door het hoge diffusievermogen van de pro clima SOLITEX-banen (onderspanbanen, onderdakbanen resp. beschotbanen) is achterventilatie van thermische isolatiestoffen niet nodig. pro clima SOLITEX onderdak- en onderspanbanen kunnen in alle gevallen rechtstreeks op de thermische isolatie worden aangebracht, d.w.z. de isolatiestof kan de volledige spanthoogte opvullen.
Bij niet-geïsoleerde zolderverdiepingen is het een voordeel de ventilatie van de dakkamer van een nok- en graatventilatie te voorzien. Gecompliceerde en be- en ontluchtingsbijzonderheden aan de dakgoot, nok, kilkeper, hoekkeper en dakinbouw, die ook nog eens vaak niet werken, zijn niet nodig.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De hoog diffusieopen banen laten vochtigheid gemakkelijk en snel naar buiten drogen. Dit is zowel een voordeel in de nieuwbouwfase als tijdens het gebruik (wanneer vochtigheid uit de ruimtelucht door diffusie of convectie de constructie binnendringt).
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor wordt een permanent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

Geen tenteffect

De poriënvrije SOLITEX MENTO-membraan biedt een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen. De baan kan volvlaks op isolatiestoffen of beschotten worden aangebracht. Door de monolithische membraan en de meerlaagse opbouw wordt het tenteffect veilig voorkomen.
Als tenteffect wordt het verschijnsel aangeduid, waarbij waterdichte tentzeilen op de plaats, waar deze op de constructie liggen, grote hoeveelheden vocht in de component laten binnendringen.

Regendichte onderdakbaan

De SOLITEX MENTO familie voldoet door haar buitengewoon hoge waterdichtheid en haar hoge vastheid aan de eisen van de ZVDH (Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks
- Centrale Duitse dakdekkersbond) . De SOLITEX UD is geschikt als aanvullende afdichtingsmaatregel tegen regen:

  • Als onderdakbaan van de klassen 3, 4 en 5
  • Als onderspanbaan van de klassen 3, 4 en 6

De banen kunnen als tijdelijke afdekking worden toegepast?

Indeling van de banen in de klassen conform de ZVDH-circulaire

Omschrijving conform de ZVDH pro clima SOLITEX (1) Lijmen en plakken, nageldichtingsband Klasse
Onderdakbanen
Onderdakbanen beschermd tegen naden en perforeren pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en MENTO PLUS (of de betreffende connect-variant) met pro clima-systeemtoebehoren Verlijming conform de pro clima-toepassingsmatrix en met TESCON NAIDECK 3
Verlijmde onderdakbaan zoals voorafgaand Verlijming conform de pro clima-toepassingsmatrix, zonder nagelafdichtingsband 4
Overlappende onderdakbaan pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en MENTO PLUS Los overlappend 5
Onderspanbanen
Onderspanbanen beschermd tegen naden en perforeren Gespannen of vrijhangende pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en MENTO PLUS (of de betreffende connect-variant) met pro clima-systeemtoebehoren Verlijming conform de pro clima-toepassingsmatrix en met TESCON NAIDECK 3 (2)
Onderspanbanen met geborgde naden zoals voorafgaand Verlijming conform de pro clima-toepassingsmatrix, zonder nagelafdichtingsband 4
Onderspanbanen Gespannen of vrijhangende pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en MENTO PLUS Los overlappend 6

(1) pro clima SOLITEX MENTO banen worden altijd onder de contralat aangebracht, de contralat wordt niet geïntegreerd.
(2) Voor de onderspanbanen geldt de eis USB-A, waaraan de pro clima SOLITEX MENTO banen voldoen.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.