Systeemproducten

Het omvangrijke SOLITEX MENTO profi-systeem heeft alles te bieden, wat u voor veilige onderdakbanen nodig heeft. Van hoog diffusieopen winddichtingen en kleefbanden, kleefmassa's en primers tot en met
dichtingsmanchetten en overige detailoplossingen voor kabels, leidingen en lege buizen.

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.