Systeem SOLITEX® PLUS

Onderdaksysteem met 4-laagse, gewapende, zeer diffusieopen onderdak- en onderspanbaan. Ook te gebruiken voor tijdelijke afdekkingen.
SOLITEX PLUS is voorzien van een monolithisch, poriënvrij, functioneel membraan. Daardoor is deze waterdicht vanaf de buitenkant en kan tegelijkertijd vocht actief uit de constructie naar de buitenlucht transporteren.
Zeer geschikt voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurbestendigheid (bijv. inblaasisolatie).

De voordelen

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de pro clima SOLITEX PLUS bestaat uit polypropyleen, de membraan uit TEEE, monolithisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-1 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

Solitex Plus Einsatzbereich

Toepassing

In de­ze con­struc­ties kun­nen de SO­LI­TEX PLUS on­der­dak- en on­der­span­ba­nen wor­den toe­ge­past

meer

 

Anschluss an Dachflächenfenster

Verwerkingsaanwijzingen

Om SOLITEX PLUS efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Solitex Plus Systemprodukte

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX PLUS-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige winddichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX PLUS on­der­dak- en on­der­span­nings­ba­nen dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Solitex Mento Funktionsweise

Werking

SOLITEX PLUS banen zijn met vochtactieve TEEE-functiemembranen uitgevoerd. Hoe daarmee een duidelijk hogere beschermingsgraad voor de bouwcomponenten wordt gerealiseerd, leest u hier

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer