Systeem SOLITEX® UD

Onderdaksysteem met 3-laagse, zeer diffusieopen onderdak- en onderspanbaan. Ook te gebruiken voor tijdelijke afdekkingen.
SOLITEX UD is voorzien van een monolitische poriënvrije membraan.
Daardoor is deze waterdicht vanaf de buitenkant en kan tegelijkertijd vocht actief uit de constructie naar de buitenlucht transporteren.

De voordelen

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de SOLITEX UD
connect bestaat uit een polypropyleen-microvezel, de membraan uit TEEE, monolithisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-1 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

dach_ud_foto

Toepassing

In de­ze con­struc­ties kun­nen de SO­LI­TEX UD on­der­dak- en on­der­span­ba­nen wor­den toe­ge­past

meer

 

solitex_ud_connect

Verwerkingsaanwijzingen

Om SOLITEX UD efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Systemprodukt SOLITEX UD

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX UD-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige winddichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX UD on­der­dak­ba­nen dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Bild Funktion SOLITEX UD

Werking

SO­LI­TEX UD ba­nen zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­voerd. Hoe daar­mee een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­graad voor de bouw­com­po­nen­ten wordt ge­re­a­li­seerd, leest u hier

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer