System SOLITEX® UM connect

Onderdaksysteem voor platen daken met 4-laagse, uiterst diffusieopen onderdakbaan. Met 3D-scheidingslaag van 8 mm dik spun-bonded PP en zelfhechtende butyl stroken.
SOLITEX UM connect is voorzien van een monolithisch, poriënvrij, functioneel membraan.
Daardoor is deze waterdicht vanaf de buitenkant en kan tegelijkertijd vocht actief uit de constructie naar de buitenlucht transporteren.

De voordelen

  • Blijvend droge constructies door actief vochttransport
  • Hoog diffusieopen: diffusieweerstand 0,05 m
  • Betere geluidsisolatie en betrouwbare afvoer van condensatiewater door 3D-scheidingslaag
  • Honderd procent bestand tegen slagregen: waterkolom 10.000 mm
  • Hittebestendig: zeer hoge thermische stabiliteit
  • Eenvoudig te verlijmen door connect-technologie op basis van butyl

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de SOLITEX UM
connect bestaat uit een polypropyleen-microvezel, de membraan uit TEEE, monolithisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-1 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

solitex_um_connect

Toepassing

In deze constructies kunnen de SOLITEX UM
onderdakbanen worden toegepast

meer

 

solitex_um_connect_verarbeitung

Verwerkingsaanwijzigingen

Om SOLI­TEX UM ef­ficiënt en ef­fectief te laten werken, di­ent deze cor­rect te worden in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Systemprodukt SOLITEX UM

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX UM-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles,
wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX UM on­der­dak­ba­nen dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Bild Funktion SOLITEX UD

Werking

SO­LI­TEX UM ba­nen zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­voerd. Hoe daar­mee een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­graad voor de bouw­com­po­nen­ten wordt ge­re­a­li­seerd, leest u hier

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer