Vewerkingsaanwijzingen

Om pro clima SOLITEX WELDANO efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden
ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten.

Vewerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Ondergronden

Geschikt voor het aanbrengen op drukvaste ondergronden die voldoende tegendruk bieden bij het aanrollen van de lasnaad, zoals houten beschotten, houtderivaatplaten en houtvezelonderdakplaten.
De ondergrond moet droog, vorstvrij en schoon zijn en mag geen scherpe randen of punten hebben. Er mogen geen afstotende stoffen op de banen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).
Voorafgaand aan het verlijmen moet SOLITEX WELDANO met een doek worden gereinigd. Het wordt aanbevolen om de vastheid van de verlijmde naden steekproefsgewijs te controleren.

Randvoorwaarden

SOLITEX WELDANO wordt horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd. Het water moet vrij kunnen wegstromen. Vermijd gekruiste naden. Zorg dat eventuele baannaden niet op elkaar vallen.

SOLITEX WELDANO-onderdakbanen kunnen ter bescherming van de constructie tijdens de bouwfase maximaal 4 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld (bijv. tijdelijke afdekking conform de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks).
De dakhelling moet minimaal 5° zijn. Hierbij dienen nationale normen en bepalingen in acht te worden genomen.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in kilkepers). Wij adviseren het gebruik van corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

De randen van de banen worden gelast met het systeemzwellasmiddel WELDANO TURGA of met een heteluchtpistool. De plek waar gelast moet worden, dient droog, vorst-, stof- en vetvrij te zijn. Doe bij vastzittend vuil (bijv. olie) een beetje van het systeemzwellasmiddel WELDANO TURGA op een doek en veeg het vuil weg. Beide zijden van de baan kunnen worden gelast en zijn geschikt als bovenkant.
Lassen met zwellasmiddel vanaf 0 °C. Neem de gevareninstructies op de verpakking in acht.

Bij het gebruik van een heteluchtpistool adviseren we afhankelijk van de omgevingstemperatuur en windomstandigheden een temperatuur van ca. 220 tot 280 °C. Voer eerst een test uit om de juiste stand te kiezen. In de praktijk is voor de lasnaden van de oppervlakken een mondstuk van 40 mm breed het meest geschikt gebleken. Voor detailaansluitingen kan vaak beter een mondstuk van 20 mm worden gekozen.

De buismanchet WELDANO ROFLEX is geschikt voor buisdiameters van 90 tot 125 mm bij dakhellingen van 5° tot 25°.
De buismanchet WELDANO ROFLEX PLUS is geschikt voor buisdiameters van 90 tot 120 mm bij dakhellingen tot 50°.

Als alternatief voor het toepassen van de systeemvormdelen WELDANO ROFLEX, WELDANO INVEX en WELDANO INCAV kunnen deze ook uit de SOLITEX WELDANO-baan worden gesneden.

Belangrijk: De bij de waterdichte onderdakfolie geïntegreerde tengellatten moeten droog en aan de bovenkant afgeschuind (≥ 3 mm) worden ingebouwd. Hiervoor kunt u het best constructiehout gebruiken.

Overige randvoorwaarden voor Duitsland

Af­hankelijk van de vereiste ex­tra maatregel­en wordt het on­der­dak als re­gen­di­cht of wa­ter­di­cht geïnstalleerd (con­form ZVDH).
Re­gen­di­cht on­der­dak: de ten­gel­lat­ten worden boven de on­der­dak­baan gelegd.
Wa­ter­di­cht on­der­dak: de ten­gel­lat­ten worden in het di­cht­ings­vlak geïntegreerd. Daar­bij wordt de on­der­dak­baan over de ten­gel­lat­ten get­rokken of de af­di­cht­ingsstrook SOLI­TEX WELDANO-S over de ten­gel­lat gelegd en aan beide kanten aan de on­der­dak­baan gelast.

Bij een re­gen­di­cht on­der­dak is een nok­vent­il­atie toegestaan. Laat daar­bij de on­derbaan max­im­aal 30 mm voor de nok eindi­gen.
Bedek de vent­il­atieopen­ing met een baan­strook langs de nok­lijn boven de ten­gel­lat.
Bij een wa­ter­di­cht on­der­dak is een nok­vent­il­atie toegestaan.

De on­der­dak­baan SOLI­TEX WELDANO wordt wind- en wa­ter­di­cht op de druiplijst aangesloten Om het wa­ter te laten af­druipen, kan de druiplijst on­der of in de dak­goot worden ge­p­laatst.
Om de on­der­dak­baan lang­durig te bes­cher­men te­gen dir­ecte zon­nes­tral­ing moet de breedte van de druiplijst in overeen­stem­ming met de dakhelling en de aard van de bouw­con­structie worden be­paald.

Verdere aanwijzingen

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies,
verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie. Raadpleeg tevens de aanbevelingen voor verlijming in de actueel geldende pro clima toepassingsmatrix.