Nieuwheiden 2016

pro clima Nieuwigheden 2016

Gloed­nieuwe pro­duc­ten voor een be­t­rouw­bare af­di­cht­ing van de ge­bouwschil – zoals altijd in de be­proef­de kwal­iteit van pro clima en afgestemd op de eis­en van de bouw­prak­tijk.

meer

 

INTELLO Ü-Zeichen

Systeem INTELLO

Vakisolatie: maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel.
Met de duitse DIBt-goedkeuring.

meer

 

SOLITEX MENTO

Systeem SOLITEX MENTO

Onderdakbaan / onderspanbaan tot 6 maanden volledig weersbestendig

meer
Systeemgarantie

Systeemgarantie

Over hoe om­vang­rijk de pro cli­ma Sys­teem-ga­ran­tie in con­cre­te ge­val­len uit­pakt, leest u hier.

hotline

Techniek-Hotline

En­gi­neers die thuis zijn in de bouw en hout­bouw ge­ven u snel, een­vou­dig en des­kun­dig ad­vies.

Seminaries

pro clima seminars

Voor meer be­trouw­baar­heid bij ont­werp, ad­vies en uit­voe­ring: het pro cli­ma bij- en na­scho­lings­pro­gram­ma.