Gebrekkige luchtdichting en de gevolgen

Economie+ecologie / Warmteverlies / Klimaatopwarming

Heizung gross

Ondichte gebouwschil: hoge stookkosten

Reeds de kleinste lekkages in het dampremvlak, bijvoorbeeld als gevolg van een ondeugdelijke verlijming van de baanoverlappingen of -aansluitingen, hebben verstrekkende gevolgen. Een dergelijke fout heeft dezelfde uitwerking als een doorgaande voeg tussen het raamkozijn en het metselwerk. Niemand zou op die plaats een voeg tolereren. Daarom dient er net zo scherp op voegen in de damprem te worden gelet.

Heizung klein

Dichte gebouwschil: wooncomfort tegen geringe kosten

De ten gevolge van ondichtheden optredende hogere stookkosten leiden voor de opdrachtgever tot een lager rendement van de thermische isolatie.
Een onderzoek van het Institut für Bauphysik in Stuttgart heeft uitgewezen dat de U-waarde van een thermische isolatieconstructie met een factor 4,8 lager wordt.¹⁾
Dit betekent in de praktijk dat een huis met een woonoppervlak van 80 m², waar lekkages in de luchtdichting voorkomen, evenveel energie voor het verwarmen verbruikt als een huis met ca. 400 m² woonoppervlak.

Lucht die ongecontroleerd binnendringt, kan bovendien een negatieve invloed op het klimaat in een ruimte hebben, bijv. in de vorm van tocht, te droge lucht in de winter of een snelle en sterke opwarming in de zomer.

Alleen een thermische isolatieconstructie zonder voegen garandeert de volledige isolatiewaarde

Huizen in Midden-Europa verbruiken volgens een onderzoek uit het jaar 2000 gemiddeld 22 l olie/m² (220 KWh/m²) woonoppervlak voor het verwarmen van de woonruimte, een passief huis verbruikt slechts 1 l, een 3 l-huis, zoals de naam al zegt, 3 l olie/m² – mits de luchtdichting perfect is.
Voegen in het luchtdichtingsvlak van gebouwen leiden tot een sterke toename van de energiebehoefte per vierkante meter woonoppervlak.

¹)
Het In­sti­tut für Bau­phy­sik te Stuttg­art heeft een 1 x 1 m gro­te warm­te-iso­le­ren­de con­struc­tie met een iso­la­tie­dik­te van 14 cm on­der­zocht. Bij de voe­gen­vrije, lucht­dich­te uit­voe­ring bleek het voor­af be­re­ken­de iso­la­tie­ver­mo­gen van 0,30 W/(m²·K) te wor­den be­ves­tigd. Heeft de­zelf­de con­struc­tie een slechts 1 mm bre­de voeg in het lucht­dich­tings­vlak, daalt de U-waar­de naar 1,44 W/(m²·K).
Er gaat dus bij­na 5 x meer warm­te ver­lo­ren dan bij de lucht­dich­te con­struc­tie.