Winterbouwplaats

Goed beschermde winterbouwplaatsen

Ook winterbouwplaatsen kunnen goed geïsoleerd en luchtdicht worden gemaakt. De intelligente folies van pro clima zijn ‘s winters dampdichter en beschermen de isolatie optimaal tegen bouwschade en schimmels als gevolg van binnendringend vocht.

Zelfs als een bouwplaats tijdelijk met meer vocht te kampen heeft, is hun diffusieweerstand toereikend. In de zomer kunnen de folies extreem dampopen worden en garanderen zo een optimale terugdroging. Gewone dampremmen met een constante diffusieweerstand bieden deze extra zekerheid niet.


Niet elke intelligente folie is geschikt

Bouwen in de winter is geen enkel probleem met een intelligente damprem die de juiste Hydrosafe-waarde heeft.

De Hydrosafe-waarde geeft aan hoe dicht een intelligente damprem nog is bij een gemiddelde vochtigheid van 70 %.

Er is sprake van een gemiddelde luchtvochtigheid van 70 % als de luchtvochtigheid binnen bijvoorbeeld 90 % bedraagt en de luchtvochtigheid tussen de stijlen van een vakwerkconstructie 50 %. Dit is het geval bij het aanbrengen van een dekvloer of het bepleisteren van wanden.

Goed beschermde winterbouwplaatsen – de juiste Hydrosafe-waarde (video in English)

Wat telt is de juiste Hydrosafe-waarde

Om constructies ook bij een verhoogde relatieve luchtvochtigheid tijdens de bouw te beschermen tegen binnendringend vocht, moet een damprem een Hydrosafe-waarde van minimaal 1,5 m en maximaal 2,5 m hebben. De vereiste μd-waarde van > 1,5 m en < 2,5 m ligt vast in de Duitse norm DIN 68800-2 en wordt nader beschreven in de 70/1,5-regel.

De intelligente dampremmen INTELLO en DB+ van pro clima voldoen ruim aan deze eis. Ze zorgen voor een duurzame bescherming van constructies gedurende de totale gebruiksperiode – ook op winterbouwplaatsen.

pro clima folies bieden al decennia lang bescherming

pro clima DB+ stamt al uit de jaren 90 en werd ontwikkeld om gebouwen tijdens én na de bouw optimaal tegen vocht te beschermen. INTELLO is de verder ontwikkelde opvolger van DB+. Intussen zijn er miljoenen vierkante meters aan constructieoppervlakken schadevrij met deze folies ontworpen en bekleed.

INTELLO en DB+ beschermen bouwconstructies tijdens en na de bouw duurzaam tegen vocht.

Sneller bouwen - zorgvuldiger werken

Vroeger was het voor bouwbedrijven in de winter betrekkelijk rustig. Tegenwoordig wordt er het hele jaar door gepland, gebouwd en geïsoleerd. Dit is vooral gunstig voor de houtbouw (ook wel ‘droogbouw’ genoemd), omdat je hierbij doorgaans geen rekening hoeft te houden met een verhoogde concentratie bouwvocht. Bij metselwerk daarentegen is er door het snelle bouwproces geen tijd meer om overtollig bouwvocht af te voeren zonder dat het vocht in de andere, normaal gesproken droge bouwmaterialen toeneemt.

Om onder de vaak extreme omstandigheden op winterbouwplaatsen toch duurzaam en schadevrij te kunnen bouwen, moeten alle deelnemende partijen hun werkzaamheden nauwkeurig op elkaar afstemmen. Dat geldt niet alleen voor het ontwerp van de constructie met al zijn lagen, maar ook voor de tijdsplanning van de werkzaamheden en de multidisciplinaire coördinatiegesprekken.

De juiste bouwvolgorde

Voordat u begint met werkzaamheden waarbij vocht vrijkomt (bijv. pleisteren of het gieten van een dekvloer), dient het isolatiemateriaal tussen de sparren te zijn gelegd en moet de dampremmende laag luchtdicht zijn afgewerkt.

Daarna dient er een poosje niet te worden gelucht, zodat de dekvloer zonder vervormingen en scheuren kan uitharden. Afhankelijk van de dekvloer kan er meestal al na 3 dagen worden begonnen met het afvoeren van bouwvocht. Het is belangrijk dat dit consequent en effectief gebeurt.

Toch komt het regelmatig voor dat een gebouw niet wordt gelucht of met een bouwdroger vochtvrij wordt gemaakt. Dit kan binnen tot ‘tropische omstandigheden’ leiden met alle nadelige gevolgen voor allerlei bouwconstructies van dien.

Daarom bevat de Duitse norm intussen ook voorschriften in verband met verhoogde vochtconcentraties tijdens de bouw. De norm [DIN 4108-7] (https://wissenwiki.de/DIN_4108) vermeldt bijvoorbeeld dat overtollig bouwvocht uit het gebouw moet worden afgevoerd of dat er een bouwdroger moet worden gebruikt.


Meer informatie over de systemen INTELLO en DB+