Ge­wapende, uit­erst ef­fectieve in­tel­li­gente dam­pr­em - Voor alle in te blazen vezelvor­mige isol­atiema­ter­ialen

 

Voordelen

  • Max­i­m­ale vei­ligheid voor de isol­atiecon­structie
  • Op­ti­male bes­cherm­ing te­gen bouwschade en schim­melvorm­ing, ook bij on­voorziene vochtintred­ing
  • Bijzon­der hoge, in elk klimaat­bereik werkzame vochtvariabele dif­fusieweer­stand met meer dan 100-voud­ige spreiding
    (sd-waarde van 0,25 m tot meer dan 25 m)
  • In win­ters klimaat dif­fu­sie­di­cht, voor hoge vocht­bes­cherm­ing
  • sd-waarde 0,25 m bij ter­ug­dif­fusie in de zomer
  • Zeer geringe uitz­etting in com­bin­atie met in­b­laas­isol­atie
  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test
 

Toepassing

Te gebruiken als dam­pr­em en lucht­di­cht­ings­baan bij alle dif­fusieopen con­structies aan de buiten­kant, bijv. met on­der­dak­ban­en (pro clima SOLI­TEX) of zacht­board- en mdf-platen. Voor het uit­blijven van bouwschade bij bouw­fys­isch veeleis­ende con­structies, zoals dif­fusiedi­chte platte daken/schuine daken en groendaken. Ook on­der ex­treme klimaatom­standigheden buiten, zoals in het hoogge­ber­gte. Meer in­form­atie vindt u in de stud­ie “Berek­en­ing van het uit­blijven van bouwschade van isol­atiecon­structies in hout­bouw en staal­bouw”.

  Stof
Vlies Polypropyleen
Membraan Polyethyleen-Copolymeer
Wapening Vernet polypropyleen
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit-transparant
Oppervlaktegewicht 110 ±15 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,40 ±0,1 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 18.750 NBN EN 1931
sd-waarde 7,50 ±0,25 m NBN EN 1931
sd-waarde vochtvariabel 0,25 - >25 m NBN EN ISO 12572
Hydrosafe-waarde 2 m DIN 68800-2
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Luchtdichtheid uitgevoerd NBN EN 12114
Max. trekkracht lengte/dwars 350 N/5 cm / 290 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars 15 % / 15 % NBN EN 13859-1
Doorscheurweerstand lengte/dwars 200 N / 200 N NBN EN 13859-1 (B)
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1296 / NBN EN 1931
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Materiaalgarantie, gedeponeerd ja ZVDH
Algemene bouwvergunning (DE) Z-9.1-853 DIN 68800-2
CE-markering aanwezig NBN EN 13984

INTELLO en INTELLO PLUS moeten met de foliezijde (tekst) naar de verwerker wijzend worden aangebracht. Zij kunnen strak en zonder doorhangen overlangs en dwars op op de dragende constructie, bijv. spanten, worden aangebracht. Bij horizontaal aanbrengen (dwars ten opzichte van de dragende constructie) is de afstand van de dragende constructie tot maximaal 100 cm beperkt. Na het aanbrengen moet aan de binnenkant een dwars lopende betengeling op een afstand van max. 50 cm het gewicht van het isolatiemateriaal dragen. Wanneer bij gebruik van mat- en plaatvormige isolatiematerialen moet worden uitgegaan van planmatige trekbelasting op de kleefbandverbindingen, bijv. ten gevolge van het gewicht van het isolatiemateriaal, moet op de verlijmde baanoverlapping een steunlat worden aangebracht. Als alternatief kan de kleefband op de overlapping extra met dwars lopende kleefbandstroken op een afstand van telkens 30 cm worden geborgd.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Om de vorming van condensatievocht te voorkomen dient de luchtdichte verlijming van INTELLO PLUS onmiddellijk na het inbouwen van de warmte-isolatie te geschieden. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie INTELLO PLUS kan ook als begrenzende laag voor alle soorten inblaasisolatie dienen. Uw wapening zorgt voor een geringe rekking bij het inblazen. Het aanbrengen in de lengte op de dragende constructie biedt het voordeel, dat de verbinding zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor beschermd is.
Om de vorming van condensatievocht te vermijden dient de inblaasisolatie onmiddellijk na het aanbrengen van het luchtdichtingsvlak te worden aangebracht. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Verbindingsmiddelen
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Gevouwen Inhoud VE Verpakking
10076 4026639011992 50 m 3 m 150 m² 18 kg 1 20
10092 4026639011244 50 m 1,5 m 75 m² 9 kg 1 20
10093 4026639011237 20 m 1,5 m 30 m² 4 kg 1 42
12222 4026639122223 50 m 3 m 150 m² 18 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Gevouwen Inhoud VE Verpakking
10076 4026639011992 50 m 3 m 150 m² 18 kg 1 20
10092 4026639011244 50 m 1,5 m 75 m² 9 kg 1 20
10093 4026639011237 20 m 1,5 m 30 m² 4 kg 1 42
12222 4026639122223 50 m 3 m 150 m² 18 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.