Vochtinwerking en bescherming tegen bouwschade

  • Vocht kan op allerlei manieren de constructie binnendringen en valt nooit volledig uit te sluiten
  • Wanneer de vochtbelasting te hoog is, treedt bouwschade op. Bepalend voor de bouwschadepreventie bij een constructie is niet de dichtheid - van een damprem als zodanig, maar de drogingsreserve van het betreffende bouwelement
  • Dampremmen met hoge diffusieweerstanden laten nauwelijks terugdroging vanuit het bouwelement naar binnen toe

Optimale bescherming van het bouwelement ontstaat pas door intelligente luchtdichting


Zo functioneert intelligente luchtdichte folie

Intelligente dampremmen als INTELLO bieden een bijzonder goede bescherming dankzij hun dubbele functie. Ze zijn enerzijds dicht en daardoor bestand tegen vocht en anderzijds open, zodat constructies optimaal kunnen terugdrogen. In deze video leggen we uit hoe dit precies werkt.

(Video in het Engels)


Een betere bescherming met intelligente folies

Dampremmende folies waarbij de diffusieweerstand zich aan de omstandigheden aanpast, beschermen constructies het best tegen schade door condens. In de winter zijn ze dampdichter en beschermen ze de isolatie optimaal tegen binnendringend vocht, terwijl ze ‘s zomers hun diffusieweerstand sterk kunnen verlagen voor een optimale terugdroging.

Werking van intelligente folie

Intelligente folies werken volgens het principe van het klimaatgestuurde membraan. Ze reageren op het vocht in de omgevingslucht en passen hun diffusieweerstand slim aan de huidige eisen aan.

In de winter bedraagt de gemiddelde luchtvochtigheid nabij de damprem circa 40%. De diffusierichting is van de verwarmde binnenruimte naar buiten. Om de constructie te beschermen tegen condens moet de dampremmende folie een hoge weerstand hebben.

‘s Zomers bedraagt de gemiddelde luchtvochtigheid nabij de damprem meer dan 80% en is de diffusierichting omgekeerd. Nu moet de folie dampopen zijn om vocht te kunnen laten uitdrogen.

Diffusieweerstand in afhankelijkheid van de omgevingsvochtigheid

De dampremmende en luchtdichte folies pro clima INTELLO, INTELLO X en DB+ voldoen allemaal aan bovengenoemde eisen. INTELLO en INTELLO X kunnen ‘s winters een μd-waarde van meer dan 25 m bereiken en ‘s zomers van minder dan 0,25 m. pro clima DB+ heeft een μd-waarde van 4 m in de winter en 0,4 m in de zomer.

Hoe groter het verschil tussen de diffusieweerstanden in de zomer en in de winter, hoe duurzamer de constructie – ook bij onvoorziene vochtintredingen.

Om een constructie optimaal te beschermen tegen bouwschade moet de uitdrogingsreserve hoger zijn dan de vochtbelasting die theoretisch maximaal mogelijk is.

Bouwfase: Hydrosafe-waarde (70/1,5-regel)

Om constructies die tijdens de bouw aan een verhoogde relatieve luchtvochtigheid zijn blootgesteld te beschermen tegen binnendringend vocht, moet een damprem met een Hydrosafe-waarde van 1,5 m worden gebruikt.

De Hydrosafe-waarde geeft aan hoe dicht een intelligente damprem nog is bij een gemiddelde vochtigheid van 70%. Er is sprake van een gemiddelde luchtvochtigheid van 70% als de luchtvochtigheid binnen bijvoorbeeld 90% bedraagt en de luchtvochtigheid tussen de stijlen van een vakwerkconstructie 50%. Dit is het geval bij het aanbrengen van een dekvloer of het bepleisteren van wanden.

De vereiste μd-waarde van > 1,5 m en < 2,5 m ligt vast in de Duitse norm DIN 68800-2 en wordt nader beschreven in de 70/1,5-regel.

INTELLO X en

Bij een verhoogd vochtgehalte is het belangrijke om onmiddellijk te luchten, zodat het overtollige vocht uit het gebouw kan ontsnappen. ‘s Winters kan het droogproces met een bouwdroger worden versneld. Een langdurige hoge relatieve luchtvochtigheid dient te worden vermeden.Afdichtingssystemen voor duurzame gebouwbescherming