Ge­wapende dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­baan van vochtvariabel bouwpapi­er

 

Voordelen

  • Op­ti­male bes­cherm­ing te­gen bouwschade en schim­melvorm­ing, ook bij on­voorziene vochtintred­ing door vochtvariabele dif­fusieweer­stand
  • Bes­cherm­ing in win­ters klimaat door sd-waarde 4 m
  • Ter­ug­dif­fusie in zomers klimaat door sd-waarde 0,4 m
  • Hoge sch­eurvas­theid
  • Geschikt voor alle vezelvor­mige warmte-isol­ati­estof­fen (ook in­b­laas­isol­atie)
  • Eco­lo­gis­che oplossing voor af­di­cht­ing van de bouwschil
  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test
 

Toepassing

Te gebruiken als dam­pr­em en lucht­di­cht­ings­baan bij alle dif­fusieopen con­structies aan de buiten­kant, bijv. met pro clima SOLI­TEX-ban­en, zacht­board- en mdf-platen. Bij aan de buiten­zijde dif­fusiedi­chte con­structies van platte en schuine daken. Voor groendaken bieden de IN­TES­ANA- of de IN­TELLO-ban­en een grotere kans op het uit­blijven van bouwschade. Meer in­form­atie vindt u in de stud­ie “Berek­en­ing van het uit­blijven van bouwschade van isol­atiecon­structies in hout­bouw en staal­bouw”.

  Stof
Baan Bouwpapier, verlijmd met PE
Wapening Glasvezelwapening
Eigenschap Waarde Normering
Kleur blauw
Oppervlaktegewicht 190 ±10 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,23 ±0,1 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 10.000 NBN EN 1931
sd-waarde 2,30 ±0,25 m NBN EN 1931
sd-waarde vochtvariabel 0,40 - 4 m NBN EN ISO 12572
Hydrosafe-waarde 2 m DIN 68800-2
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Luchtdichtheid uitgevoerd NBN EN 12114
Max. trekkracht lengte/dwars 550 N/5 cm / 420 N/5 cm NBN EN 13859-1
Rek lengte/dwars 5 % / 5 % NBN EN 13859-1
Doorscheurweerstand lengte/dwars 70 N / 70 N NBN EN 13859-1
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1296 / NBN EN 1931
Temperatuurbestendigheid bestand tot +40 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,13 W/(m·K)
Algemene bouwvergunning (DE) Z-9.1-852 DIN 68800-2
CE-markering aanwezig NBN EN 13984

pro clima DB+ kan zowel met de bedrukte als met de onbedrukte zijde naar de verwerker wijzend overlangs en dwars op de draagconstructie, bijv. de spant, worden aangebracht. DB+ mag niet strak gespannen worden aangebracht.
Bij horizontaal aanbrengen (dwars ten opzichte van de dragende constructie) is de afstand van de dragende constructie tot maximaal 100 cm beperkt. Na het aanbrengen moet aan de binnenkant een dwars lopende betengeling op een afstand van max. 65 cm het gewicht van het isolatiemateriaal dragen. Wanneer bij gebruik van mat- en plaatvormige isolatiestoffen moet worden uitgegaan van trekbelasting op de kleefbandverbindingen, bijv. ten gevolge van het gewicht van het isolatiemateriaal, moet op de verlijmde baanoverlapping een steunlat worden aangebracht. Als alternatief kan de kleefband op de overlapping extra met dwars lopende kleefbandstroken op een afstand van telkens 30 cm worden geborgd.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Om de vorming van condensatievocht te voorkomen dient de luchtdichte verlijming van DB+ onmiddellijk na het inbouwen van de warmte-isolatie te geschieden. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie
DB+ kan ook als begrenzende laag voor alle soorten inblaasisolatie dienen. De wapening zorgt voor een hoge scheurvastheid bij het inblazen. Het aanbrengen overlangs aan de dragende constructie biedt het voordeel, dat de verbinding zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor beschermd is.
Om de vorming van condensatievocht te vermijden dient de inblaasisolatie onmiddellijk na het aanbrengen van het luchtdichtingsvlak te worden aangebracht. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Verbindingsmiddelen
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10081 4026639011039 100 m 0,75 m 75 m² 14 kg 1 24
10082 4026639011046 100 m 0,9 m 90 m² 17 kg 1 24
10083 4026639011053 100 m 1,05 m 105 m² 20 kg 1 24
10084 4026639011114 50 m 1,05 m 52,5 m² 10 kg 1 42
10085 4026639011060 100 m 1,35 m 135 m² 25 kg 1 24
10086 4026639011121 50 m 1,35 m 67,5 m² 13 kg 1 42
10087 4026639011343 50 m 1,7 m 85 m² 16 kg 1 42
10088 4026639011077 50 m 2,75 m 137,5 m² 26 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10081 4026639011039 100 m 0,75 m 75 m² 14 kg 1 24
10082 4026639011046 100 m 0,9 m 90 m² 17 kg 1 24
10083 4026639011053 100 m 1,05 m 105 m² 20 kg 1 24
10084 4026639011114 50 m 1,05 m 52,5 m² 10 kg 1 42
10085 4026639011060 100 m 1,35 m 135 m² 25 kg 1 24
10086 4026639011121 50 m 1,35 m 67,5 m² 13 kg 1 42
10087 4026639011343 50 m 1,7 m 85 m² 16 kg 1 42
10088 4026639011077 50 m 2,75 m 137,5 m² 26 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.