isoproc
Kind am See

Betrouwbare oplossingen voor afdichting van de gebouwschil

»Intelligente« dichtingsbanen voor binnen en buiten, lijmen, kleefbanden en speciale toebehoren zorgen voor betrouwbare systeemoplossingen voor het afdichten van de gebouwschil.

 

Thermografie

De optimale isolatieconstructie

Waar­mee moet men re­ke­ning hou­den om een iso­la­tie­con­struc­tie ef­fi­ciënt te la­ten wer­ken en bouw­scha­de en schim­mel waar mo­ge­lijk te ver­mij­den?
meer

 

INTELLO Ü-Zeichen

Systeem INTELLO

Vakisolatie: maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel. Met de duitse DIBt-goedkeuring.

meer

 

SOLITEX MENTO

Systeem SOLITEX MENTO

Onderdakbaan / onderspanbaan tot 6 maanden volledig weersbestendig

meer
Systeemgarantie

Systeemgarantie

Over hoe om­vang­rijk de pro cli­ma Sys­teem-ga­ran­tie in con­cre­te ge­val­len uit­pakt, leest u hier.

hotline

Techniek-Hotline

En­gi­neers die thuis zijn in de bouw en hout­bouw ge­ven u snel, een­vou­dig en des­kun­dig ad­vies.

Seminaries

pro clima seminars

Voor meer be­trouw­baar­heid bij ont­werp, ad­vies en uit­voe­ring: het pro cli­ma bij- en na­scho­lings­pro­gram­ma.