Workshops - Opleidingen op uw maat

Als ex­pert­i­se­centrum voor lucht-, wind- en re­gen­di­cht­ing biedt ISO­PROC een waaier aan opleidin­gen rond het thema 'wind- en lucht­di­cht isoler­en'.

Naast the­or­et­ische en prakt­ische opleidin­gen over de pro clima pro­duc­ten, kan u zich ook ins­ch­rijven voor merkon­af­hankelijke opleidin­gen.

Op deze web­sites kan u zich ook met­een ins­ch­rijven.