Zuinig energieverbruik

Als de gebouwschil niet goed luchtdicht is

Een thermisch geïsoleerde luchtdichte gebouwschil bepaalt in sterke mate of we ons in huis prettig voelen en hoe actief en productief we binnen zijn. Vooral de luchttemperatuur heeft grote invloed op hoe we ons voelen. ‘s Winters ervaren we een binnentemperatuur tussen de 20 en 23 °C als behaaglijk. In de zomer vinden we temperaturen van maximaal 26 °C ook nog aangenaam. Een luchtdichte folie is essentieel om ‘s winters de kou en ’s zomers de warmte buiten te houden.


Lekkende gebouwschil: hoge stookkosten

Zelfs een klein lek in de dampremmende laag, bijvoorbeeld door slecht verlijmde folieoverlappingen of aansluitingen, heeft verstrekkende gevolgen. Het veroorzaakt dezelfde problemen als een doorlopende voeg tussen een raamkozijn en metselwerk. Geen enkele vakman of -vrouw zou hier een voeg accepteren. Naden in de dampremmende laag verdienen daarom net zoveel aandacht.

Dichte gebouwschil: minimale kosten en maximaal wooncomfort

Een gebouwschil die niet dicht is, veroorzaakt hogere stookkosten met als gevolg een lager rendement van de thermische isolatie voor de opdrachtgever.

Onderzoek van het Institut für Bauphysik in Stuttgart bevestigt dat de U-waarde van een thermisch geïsoleerde constructie met een factor 4,8 verslechtert. ¹⁾ Dit betekent in werkelijkheid dat er net zoveel energie nodig is om een huis te verwarmen met een woonoppervlak van 80 m² en met lekkages in de luchtdichte folie dan een luchtdicht huis met ca. 400 m² woonoppervlak.

Lucht die ongecontroleerd naar binnen stroomt, kan bovendien een negatief effect hebben op het binnenklimaat, bijvoorbeeld in de vorm van tocht, te droge binnenlucht in de winter of een te snelle en te sterke opwarming in de zomer.


Alleen met een thermisch geïsoleerde constructie zonder naden wordt een maximale isolatiewaarde bereikt.

Volgens een onderzoek uit 2000 verbruiken huizen in Centraal-Europa gemiddeld 22 l olie per vierkante meter woonoppervlak (220 kWh/m²) voor verwarming. Een passiefhuis heeft daarentegen maar 1 l olie/m² nodig, terwijl het verbruik van een 3-literhuis slechts 3 l olie/m² bedraagt, mits het 100 % luchtdicht is. Naden in de luchtdichte laag van een gebouw doen het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak sterk toenemen.

¹) Het bouwkundig instituut in Stuttgart heeft een thermisch geïsoleerde constructie van 1 × 1 m en een isolatiedikte van 14 cm onderzocht. Het eerder berekende isolatievermogen van 0,30 W/(m²·K) kon worden bevestigd bij een luchtdichte constructie zonder naden. Dezelfde constructie hoeft maar een 1 mm brede naad in de luchtdichte laag te hebben of de U-waarde verslechtert tot 1,44 W/(m² K). Er gaat dus bijna 5 keer meer warmte verloren dan bij de luchtdichte constructie.Afdichtingssystemen voor energiezuinige gebouwbescherming