Laborprüfung

Al vanaf 2012 is het op grond van deel 2 van de Duitse houtbeschermingsnorm DIN 68800 vereist dat intelligente dampremmende en luchtdichte folies worden getest op duurzaamheid. DIN 68800-2 is ingevoerd door de Duitse bouwautoriteiten. Ze vormt daarom geen aanbeveling, maar maakt onderdeel uit van het bouwrecht en schept dus wettelijke verplichtingen. De norm vereist expliciet dat het verouderingsgedrag van intelligente dampremmende folies wordt aangetoond.

Als dit niet mogelijk is, wordt de zogenaamde intelligente damprem wettelijk als damprem met een constante diffusieweerstand (μd-waarde) beschouwd en mag dan alleen maar als zodanig worden gebruikt. De CE-markering volgens EN 13984 is geen bewijs dat de intelligente folie op duurzaamheid is getest. De Europese norm kent immers geen intelligente dampremmen en schrijft daarom ook geen methodes voor om hun intelligente functie op duurzaamheid te testen resp. hun verouderingsbestendigheid aan te tonen.

Beide kenmerken kunnen bijv. via een European Technical Assessment (ETA) worden aangetoond.

Wanneer er geen ETA is geregeld, is er sprake van een damprem met een constante diffusieweerstand en niet van een intelligente dampremmende folie. Als een dergelijke folie toch als intelligente damprem wordt gebruikt, zou dat in strijd zijn met de bouwproductenverordening. Dit kan tot regresvorderingen van opdrachtgevers leiden.

Hetzelfde geldt wanneer in een bestek is bepaald dat er een intelligente damprem gebruikt moet worden, of wanneer deze onderdeel uitmaakt van de offerte van de uitvoerder. De constructie kan dan alleen worden gerealiseerd met een intelligente dampremmende folie die is getest op duurzaamheid.

INTELLO en INTELLO PLUS zijn de eerste intelligente dampremmen waarvan de duurzaamheid onafhankelijk is bevestigd en die van een ETA-keurmerk zijn voorzien dat een minimale verouderingsbestendigheid van 50 jaar garandeert.

Alle tests zijn uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerd testinstituut. Het is belangrijk dat het testinstituut over een accreditatie beschikt, omdat het zelf weer onder onafhankelijk toezicht van de Duitse Raad voor Accreditatie staat. Hierdoor zijn de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de testresultaten gewaarborgd.

INTELLO is geschikt voor winterbouwplaatsen

Bouwplaatsen komen met INTELLO en INTELLO PLUS van pro clima prima de winter door. Belangrijk is dat de folie de juiste Hydrosafe-waarde heeft. De Hydrosafe-waarde geeft aan hoe dicht een intelligente damprem nog is bij een gemiddelde vochtigheid van 70 %. Er is sprake van een gemiddelde luchtvochtigheid van 70 % als de luchtvochtigheid binnen bijvoorbeeld 90 % bedraagt en de luchtvochtigheid tussen de stijlen van een vakwerkconstructie 50 %. Dit is het geval bij het aanbrengen van een dekvloer of het bepleisteren van wanden.

Volgens de 70/1,5-regel is een Hydrosafe-waarde van μd = 1,5 m al voldoende om de constructie te beschermen tegen een verhoogd vochtgehalte tijdens de bouw. De 70/1,5-regel vloeit voort uit de norm DIN 68800-2. Met een Hydrosafe-waarde van meer dan 2 m voldoen INTELLO en INTELLO PLUS ruimschoots aan de vereiste waarde van μd = 1,5 m. Om te voorkomen dat er aanzienlijk minder onvoorzien binnengedrongen vocht kan uitdrogen, mag de Hydrosafe-waarde echter ook niet boven de 2,5 m liggen.

Winterbaustelle

De eerste intelligente damprem ooit is DB+ van pro clima. Ze stamt uit de jaren 90 en werd toen al ontwikkeld met als doel gebouwen tijdens én na de bouw optimaal tegen vocht te beschermen. INTELLO en INTELLO PLUS zijn de verder ontwikkelde opvolgers van DB+. Intussen zijn er miljoenen vierkante meters aan constructieoppervlakken schadevrij met deze folies ontworpen en bekleed. INTELLO, INTELLO PLUS en DB+ beschermen bouwconstructies tijdens en na de bouwfase tegen vocht.

Een damprem reageert anders op temperatuurverschillen dan een cactus

Een cactus sluit zijn poriën als het koud is en opent ze als het warm is, terwijl dampremmende folies zowel bij hoge als bij lage temperaturen moeten functioneren. Doen ze dat niet, dan zijn ze niet geschikt voor de bescherming van bouwconstructies bij een nagenoeg constant binnenklimaat. Ook als een damprem lusvormig op de daksparren en daartussen op de achterzijde van het beschot of de isolatie wordt aangebracht (bij renovatie vanaf de buitenkant), is het belangrijk dat deze aan de koude zijde de uitdroging bevordert. Folies die afhankelijk zijn van kou of warmte kunnen bouwschade niet voorkomen, omdat ze onder omstandigheden niet instaat zijn afhankelijk van de temperatuur uitdroging te bevorderen. Folies met poriën zijn bovendien niet luchtdicht!

De waterhuishouding van cactussen kan absoluut niet worden vergeleken met een damprem. Cactussen zijn vetplanten die veel water kunnen opslaan (succulenten), waardoor ze uitstekend gedijen in droge streken met weinig neerslag. Ook zuigen ze net als de meeste andere planten via de wortels water op uit de bodem en slaan ze het inwendig op. Hierbij vormen ze doorgaans een zeer uitgebreid ondiep wortelsysteem. Omdat cactussen een relatief dichte huid met veel stekels hebben, verdampt het water maar zeer beperkt. Het opnemen (wortels) en verdampen (stekels) van water gebeurt bij cactussen dus op verschillende plaatsen. Een intelligent membraan in de huid van een cactus heeft daarom geen enkel effect.

INTELLO biedt meer bescherming dan dampremmende folies met een constante μd-waarde

INTELLO en INTELLO PLUS bieden de beste bescherming tegen bouwschade. Hun slimme diffusieprofiel maakt constructies bijzonder robuust en duurzaam. ‘s Winters bereiken beide folies een zeer hoge diffusieweerstand en beschermen ze de isolatie optimaal tegen bouwschade en schimmel. In de zomer kunnen ze indien nodig extreem dampopen worden. Vocht dat onvoorzien is binnengedrongen in de bouwconstructie kan zo optimaal uitdrogen. Dit principe heeft zich in de afgelopen 20 jaar en met de toepassing van vele miljoenenen vierkante meters INTELLO en INTELLO PLUS in de praktijk bewezen. Gedetailleerde informatie vindt u in de studie over de berekening van de beste bescherming tegen bouwschade.

Folies met een richtingsgebonden diffusieweerstand worden nogal eens verkeerdom aangebracht. Bij de intelligente dampremmen INTELLO en INTELLO PLUS kan dit niet gebeuren. Deze bieden in beide richtingen langdurig een goede bescherming tegen bouwschade – tijdens de bouw én erna.

De pro clima folie die bij uitstek geschikt is voor lusvormige toepassing (bij dakrenovatie van buitenaf) is DASATOP. Ze beschikt over een intelligent diffusieprofiel dat optimaal hiervoor is ingesteld en kan eveneens niet verkeerdom worden aangebracht. Omdraaien is niet nodig. De folie kan direct vanaf de rol worden verwerkt. Gevolgschade of -kosten door verkeerd gebruik zijn daardoor uitgesloten.

DASATOP folies hebben in de middenzone een μd-waarde > 2 m, terwijl zij nabij de sparren net zo dampopen zijn als een moderne onderdakfolie (μd-waarde = 0,05 m). Vocht kan hierdoor vrijwel ongehinderd uitdrogen.

Een folie die alles kan, kan niets echt goed. Daarom heeft pro clima DASATOP, INTELLO en INTELLO PLUS ontwikkeld. De folies beschikken elk over eigenschappen die een maximale bescherming tegen bouwschade garanderen als ze worden gebruikt voor de aanbevolen toepassingsmogelijkheden. Ook kunnen ze bij elke constructie eenvoudig en zuinig worden verwerkt (ze sluiten bijvoorbeeld zeer goed aan en veroorzaken geen lichtweerkaatsing).

Neem voor vragen over de functie, de ontwerpmogelijkheden en de verwerking van INTELLO en INTELLO PLUS contact met ons op. De ingenieurs van de Technische Hotline van pro clima en de medewerkers van de buitendienst zijn zeer deskundig en beschikken over veel praktijkervaring die ze graag inzetten om u te ondersteunen.

Meer informatie over het systeem INTELLO/INTELLO PLUS

Geteste duurzaamheid