Producten

Met 4 of 5 van on­ze kern­pro­duc­ten bent u voor de mees­te klus­sen op­ti­maal uit­ge­rust. Maar het is goed om te we­ten dat u bij pro cli­ma ook voor spe­ci­a­le werk­zaam­he­den al­tijd het juis­te pro­duct vindt.

 

Produktübersicht Luftdichtung innen

Dichting binnen

Vocht­va­ri­a­be­le dem­p­rem- en ucht­dich­tings­ba­nen van bouw­kar­ton en fo­lie, sa­ne­rings-dam­p­rem­men en -be­hang, dam­rem­men voor iso­la­tie op de span­ten, an­ti-door­lek­ba­nen

meer

 

Header Produkte Außendichtung

Dichting buiten

Hoog diffusieopen onderdak- en onderspanbaan met een monolithische membraan. Extra robuuste wandbetimmeringsbanen

meer

 

Verbindungsmittel

Verbindingsmiddelen

Al­le be­no­digd­he­den voor vei­li­ge ver­bin­din­gen: Aan­sluit­lij­men, kleef­ban­den voor bin­nen en bui­ten, re­pa­ra­tie­ban­den en pleis­ters, aan­sluit­ban­den.

meer

 

Produktübersicht Zubehör

Toebehoren

Ver­wer­kingstoe­be­ho­ren voor nog snel­ler en ge­mak­ke­lij­ker wer­ken

meer

 

Qualitätssicherung

Kwaliteit

pro clima WINCON: Systeem voor snelle controle van het luchtdichtingsvlak.

meer

 

Neuheiten 2018

pro clima Nieuwigheden 2018

Het jaar is nog maar net begonnen, maar wij hebben alweer een aantal gloednieuwe oplossingen voor een nog betere afdichting van bouwschillen.

meer
Produktetikett

Prestatieverklaring

Hoe u de pres­ta­tie­ver­kla­ring (DoP) ont­vangt.