Een intelligente folie moet lang meegaan

Volgens deel 2 van de Duitse houtbeschermingsnorm DIN 68800 moeten intelligente dampremmende en luchtdichte folies al vanaf 2012 worden getest op duurzaamheid. DIN 68800-2 is ingevoerd door de Duitse bouwautoriteiten. Ze vormt daarom geen aanbeveling, maar maakt onderdeel uit van het bouwrecht en schept dus wettelijke verplichtingen. De norm vereist expliciet dat het verouderingsgedrag van intelligente dampremmende folies wordt aangetoond.

Dit kan bijvoorbeeld met een European Technical Assessment (ETA).

Betrouwbare bescherming door strengere testomstandigheden

In het kader van de CE-markering volgens EN 13984 kunnen alleen dampremmen met een constante diffusieweerstand worden getest. Om deze reden is middels een procedé van een onafhankelijk comité van deskundigen van het Duits Instituut voor Technologie en Bouw (DIBt) aangetoond dat de intelligente folies INTELLO en INTELLO PLUS bestand zijn tegen veroudering. Daarbij werden de twee dampremmende folies onder aanzienlijk zwaardere omstandigheden (verhoogde temperatuur en dubbel zo lange duur) kunstmatig verouderd dan is vereist volgens EN 13984. Bij het beoordelen van de resultaten zijn er bovendien aanzienlijk strengere toleranties gehanteerd dan de toelaatbare afwijkingen tussen de verouderde en de niet verouderde diffusieweerstanden uit de Europese norm.

Meer informatie over aangetoonde verouderingsbestendigheid

Laborprüfung

Bouwen volgens normen en wetten

De intelligente pro clima dampremmen INTELLO en INTELLO PLUS hebben de test ook onder deze strengere omstandigheden doorstaan. Ze beschikken dus over het keurmerk voor verouderingsbestendigheid dat voor intelligente dampremmen is vereist op grond van DIN 68000-2.

INTELLO en INTELLO PLUS waren samen met DB+ de eerste intelligente luchtdichte folies die door het DIBt zijn goedgekeurd.

INTELLO

Goed voor ontwerpers en uitvoerders

Met de intelligente folies van pro clima zit u goed. INTELLO en INTELLO PLUS voldoen aan de erkende technische voorschriften en kunnen daardoor zonder bezwaar worden gebruikt voor constructies conform DIN 68000-2. Hetzelfde geldt wanneer in een bestek is bepaald dat er een intelligente damprem gebruikt moet worden, of wanneer deze onderdeel uitmaakt van de offerte van de uitvoerder. De constructie kan dan alleen worden gerealiseerd met een intelligente dampremmende folie in overeenstemming met DIN 68000-2. Ontwerpers en uitvoerders die INTELLO of INTELLO PLUS gebruiken, voldoen dus altijd aan de norm en aan de wet.

pro clima folies met het DIBt-keurmerk

  • In heel Europa geldig ETA-keurmerk van het DIBt   
  • Norm- en rechtsconforme planning en uitvoering van constructies volgens DIN 68800-2   
  • Dak, wand, plafond en vloer   
  • Gebruiksklasse 0, zonder chemische houtconserveringsmiddelen   
  • Duurzame functie en kwaliteit