Grond­verf in spray­vorm

 

Voordelen

  • Een­voud­ig te ver­werken: dir­ect met de spuit­bus aan­bren­gen, geen verontrein­iging van de primer in de bus
  • Du­urzame ver­bindin­gen: dringt diep in en ver­stev­igt stof­fige on­der­g­ronden of on­der­g­ronden met on­vol­doende draagver­mo­gen
  • Be­spaart tijd: kleef­banden kunnen bij ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden zon­der droogtijd worden ver­lijmd
  • Flex­i­bel toe­p­as­baar: geschikt voor droge en licht vochtige on­der­g­ronden
  • Het hele jaar door te gebruiken: kan ook bij vorst worden ver­werkt
 

Toepassing

Grond­verf voor hout, houtvezel­platen, met­sel­werk, daken, wanden en bodem­platen voor het aansluitend ver­lij­men van kleef­banden van pro clima, zoals TESCON VANA, TESCON PRO­FECT en kleef­banden uit de EX­TOSEAL serie.

Ver­bruikswaarden
Lever­ings­vorm In­houd Kleef­band­breedte Bereik
Blik 400 ml 60 mm ca. 20 m
75 mm ca. 17 m
150 mm ca. 9 m
Blik 750 ml 60 mm ca. 38 m
75 mm ca. 31 m
150 mm ca. 17 m

De ver­bruiksho­eveel­heden ver­schil­len af­hankelijk van on­der­g­rond en wijze van aan­bren­gen.

  Stof
Materiaal synthetisch rubber
Eigenschap Waarde Normering
Kleur doorschijnend
Verwerkingstemperatuur -5 °C tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -5 °C tot ~90 °C, kortstondig tot max. 100 °C (1h)
Opslag vorstvrij, koel en droog

Voor­afgaand aan het aan­bren­gen van de primer mo­eten on­der­g­ronden met een bezem worden gevee­gd of met een doek worden gerein­igd.
Ongeschikt voor het aan­bren­gen van primer zijn bev­roren en door­weekte on­der­g­ronden. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de on­der­g­rond aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en).

Alle min­erale op­per­vlakken (bijv. pleister­werk of beton) en (oude) on­der­g­ronden van hout kunnen worden voorbe­han­deld. Ver­der is het mo­gelijk om poreuze ma­ter­ialen zoals houtvezelon­der­dak­platen te ver­stev­i­gen.

Dif­fusieopen, ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden (bijv. houtvezelon­der­dak­platen) mo­gen enig­sz­ins vochtig zijn. De be­tref­fende kleef­band kan dir­ect in de nog vochtige primer worden ver­lijmd. De uiteindelijke hecht­ing wordt pas in droge toes­t­and bereikt. Even­tueel zijn bes­cher­mende maatregel­en (bijv. af­dekken) aan te bevelen. De nog niet volledig ged­roog­de primer moet te­gen weer en wind worden bes­cher­md.

Wan­neer op re­latief di­chte, niet-ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden (bijv. beton) dif­fusierem­mende butyl­rub­berkleef­band (bijv. EX­TOSEAL-serie) wordt ver­lijmd, moet de primer vóór het aan­bren­gen van de kleef­band eerst volledig dro­gen.

Bij de grond­laag voor de aansluitlijm mag uitsluitend OR­CON CLAS­SIC of OR­CON MULTIBOND worden gebruikt. Primer en OR­CON CLAS­SIC mo­eten volledig (1-2 da­gen) dro­gen (droog­pro­cedé) voord­at het ban­en­ma­teri­aal wordt ver­lijmd.

Spuitbus voor gebruik goed schudden.
De waaiervormige sproeistraal kan door het draaien van de sproeikop horizontaal of verticaal worden ingesteld.
De primer op de gereinigde ondergrond aanbrengen vanaf een spuitafstand van 20-25 cm.

Na het spuiten de bus ondersteboven houden en de spuitbus zolang indrukken tot er enkel drijfgas uitkomt. Dit voorkomt het verstopt raken van de spuitbus. Kleefmiddel van de sproeikop verwijderen.
Tussen 5 en 15 minuten laten drogen (afhankelijk van het materiaal en de toepassing). Bij absorberende ondergronden het proces nog een keer herhalen.
Het ventiel heeft 3 standen (L-M-H).

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
1AR01050 4026639210500 0,75 l 0,9 kg 6 336
1AR01114 4026639211149 0,4 l 0,45 kg 12 1008
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.