Oplos­mid­delv­rije primer, dro­gen niet nodig

 

Voordelen

  • Dro­gen niet nodig - Ver­lijming kan bij ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden dir­ect in de vochtige primer geschieden.
  • Diep pen­et­r­er­ende primer, bijzon­der goede ver­stev­i­ging
  • Ook toe­p­as­baar op vochtige on­der­g­rond
  • Ver­werking ook bij vorst mo­gelijk
  • Com­bin­eerbaar met alle pro clima-kleef­banden
  • Oplos­mid­delv­rij
 

Toepassing

Hechtprimer voor hout, houtvezel­platen, met­sel­werk, pleister en beton ter ver­be­ter­ing van de on­der­g­rond voor de aansluitende ver­lijming met pro clima kleef­band TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PRO­FIL en de EX­TOSEAL Fam­ilie.

Ver­bruikswaarden
Lever­ings­vorm In­houd Kleef­band­breedte Bereik
Blik 0,75 l 60 mm ca. 60 m
75 mm ca. 45 m
150 mm ca. 22 m
Blik 2,5 l 60 mm ca. 185 m
75 mm ca. 150 m
150 mm ca. 75 m
Doseer­fles 1 l 60 mm ca. 75 m
75 mm ca. 60 m
150 mm ca. 30 m

De ver­bruiksho­eveel­heden ver­schil­len af­hankelijk van on­der­g­rond en wijze van aan­bren­gen.

  Stof
Materiaal Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +45 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag vorstvrij, koel en droog

Voor­afgaand aan het aan­bren­gen van de primer mo­eten on­der­g­ronden met een bezem worden gevee­gd of met een doek worden gerein­igd.
Ongeschikt voor het aan­bren­gen van primer zijn bev­roren en door­weekte on­der­g­ronden. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de on­der­g­rond aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en).

Alle min­erale op­per­vlakken (bijv. pleister­werk of beton) en (oude) on­der­g­ronden van hout kunnen worden voorbe­han­deld. Ver­der is het mo­gelijk om poreuze ma­ter­ialen zoals houtvezelon­der­dak­platen te ver­stev­i­gen.

Dif­fusieopen, ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden (bijv. houtvezelon­der­dak­platen) mo­gen enig­sz­ins vochtig zijn. De be­tref­fende kleef­band kan dir­ect in de nog vochtige primer worden ver­lijmd. De uiteindelijke hecht­ing wordt pas in droge toes­t­and bereikt. Even­tueel zijn bes­cher­mende maatregel­en (bijv. af­dekken) aan te bevelen. De nog niet volledig ged­roog­de primer moet te­gen weer en wind worden bes­cher­md.

Wan­neer op re­latief di­chte, niet-ab­sorb­er­ende on­der­g­ronden (bijv. beton) dif­fusierem­mende butyl­rub­berkleef­band (bijv. EX­TOSEAL-serie) wordt ver­lijmd, moet de primer vóór het aan­bren­gen van de kleef­band eerst volledig dro­gen.

Bij de grond­laag voor de aansluitlijm mag uitsluitend OR­CON CLAS­SIC of OR­CON MULTIBOND worden gebruikt. Primer en OR­CON CLAS­SIC mo­eten volledig (1-2 da­gen) dro­gen (droog­pro­cedé) voord­at het ban­en­ma­teri­aal wordt ver­lijmd.

Blik vóór gebruik goed schudden resp. omroeren. Eén liter is voldoende voor behandeling van een oppervlak van 4,5 m².

Voor bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen de 1 l-doseerfles in het aanbrenggereedschap TENAPP plaatsen.
Voordelen: Aanbrengen en verdelen in slechts één beweging, met één hand, en zonder verontreiniging van de primer in de bus

Toebehoren

voor de 1l-fles:
TEN­APP

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
11427 4026639114273 0,75 l 1 kg 6 540
11430 4026639114303 2,5 l 3 kg 4 160
11449 4026639114495 1 l 1,13 kg 6 432
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.