Aansluitlijm op rol voor binnen en buiten

 

Voordelen

  • Aansluitlijm op rol voor binnen en buiten.
  • Ver­werking vanaf -15 °C
  • Op rol en daar­door snel, net en be­t­rouw­baar toe­p­as­baar.
  • Geen droogtijd vereist, dir­ect ex­treme kleefkracht, aansluit­ing dir­ect lucht­di­cht. Geen aandruk­lat nodig op on­der­g­ronden met vol­doende draagver­mo­gen
  • Wa­ter­vaste SOL­ID-lijm zon­der week­makers, oplos­mid­delen, emul­gatoren en con­server­ings­mid­delen
  • Be­ste waarden bij de test op schadelijke stof­fen, getest con­form AgBB
 

Toepassing

Oplossings­mid­delv­rije, du­urzame, elas­t­ische, vor­st­be­stendige lucht­di­cht­ingslijm op rol voor het aansluiten van dam­prem­men en dampscher­men van elk type, bijv. pro clima IN­TELLO, DB+, IN­TES­ANA, DASATOP en DA, en tevens fol­ies van PE, PA, PP en alu­mini­um op min­erale of on­be­w­erkte aan­gren­zende bouwele­men­ten, zoals met­sel­werk, pleister­werk, beton of gez­aagd hout overeen­kom­stig DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

Ver­lijming van wind­di­chte aansluitin­gen van nor­maal in de han­del verkrijg­bare on­der­dak- en on­der­span­fol­ies (bijv. van PE en PET). De aansluitver­lijmin­gen in com­bin­atie met de pro clima SOLI­TEX MENTO-serie, SOLI­TEX UD, SOLI­TEX PLUS en SOLI­TEX UM con­nect vol­doen aan de vereisten van de pro­duct­in­form­atiebladen van de cent­rale Duitse dak­dek­kers­bond ZVDH (Zen­t­ral­verb­and des Deutschen Dachdeck­er­handwerks).

Wind­di­chte ver­lijming van alle types gevelfol­ies (bijv. pro clima SOLI­TEX FRONTA WA, SOLI­TEX FRONTA QUAT­TRO of SOLI­TEX FRONTA PENTA).

  Stof
Materiaal SOLID acrylaat
Afdeklaag gesiliconiseerd PP-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur doorschijnend groen
Breedte lijmrups 11 mm
Dikte lijmrups 3 mm
Vochtbestendigheid watervast
Kleefkracht 16 N/cm NBN EN 1939
Verwerkingstemperatuur vanaf -15 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Opslag Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Min­erale op­per­vlakken (pleister­werk of beton) kunnen iets vochtig zijn.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende dra­gend zijn - evt. moet een mech­an­is­che bor­ging (aandruk­lat) worden gebruikt (bijv. bij afz­andende on­der­g­ronden).

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Aansluitin­gen zijn mo­gelijk op min­erale on­der­g­ronden (bijv. pleister­werk of beton), ruw gez­aag, geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen resp. roes­tv­rij metaal (bijv. buizen, ra­men enz.) en harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB-, BFU-, MDF-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.

De verlijmingen mogen worden belast met trekkracht. Eventueel zijn maatregelen vereist om dit mechanisch te garanderen.
Wrijf de kleefband stevig aan, bijv. met de aandrukhulp pro clima PRESSFIX.
De uiteindelijke hechting wordt pas na 24 uur.

WISSEN Wiki
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
1AR00572 4026639205728 20 m 11 mm 0,815 kg 6 900
1AR00501 4026639205018 10 m 11 mm 3,7 kg 121 150
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.