Fo­to­ga­le­rij Toepassing

Randvoorwaarden

pro clima DA connect dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd.
Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door het beschot worden opgenomen.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient het inbouwen van de warmte-isolatie onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van de DA connect te geschieden. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.Techniek-hotline

Tel. +32 (0) 15 62 19 35

Fax +32 (0) 15 62 39 36

technical@isoproc.be