Damprem voor 'sub-and-top'-renovaties van buitenaf

Voordelen

 • Maximale veiligheid door 'sub-and-top'-aanbrenging
 • Beschermt constructies: kan door de vochtvariabele μd-waarde in het vakwerk of boven de spanten worden gelegd
 • Tijdbesparende verwerking: geen verlijming op de spanten noodzakelijk
 • Geen extra isolatielaag vereist
 • Eenvoudig te verwerken: bijzonder robuust door wapeningsvlies
 • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Overeenkomstig DIN 4108-3 geschikt als 'sub-and-top' damprem- en luchtdichtingsbaan voor alle constructies met diffusieopen onderdakfolies (bijv. pro clima SOLITEX). De μd-waarde van de onderdakfolie op beschot mag maximaal 0,2 m zijn. Nog steeds geschikt in combinatie met houtvezelplaten, MDF-onderdakplaten en met vlies beklede schuimisolatie (PUR, PIR, EPS etc.) vanaf 50 mm dik.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

De volledig weerbestendig e renovatiedamprem pro clima DASATOP biedt de volgende toepassingsmogelijkheden:

 • bij uitstek geschikt voor 'sub-and-top'-darenovatie aan de buitenzijde, geoptimaliseerd voor plaatsing in het vak en over de kepers,
 • in woon- en bedrijfsgebouwen met woongebruik in alle ruimten, zoals woon- en slaapruimten, keukens en badkamers,
 • in buiten diffusieopen constructies,
 • bovenisolatie ook met PU-vlieslaminaat vanaf 50 mm mogelijk

'Sub-and-top'-oplossing met DASATOP

 1. Onderdakfolie, bijv. pro clima SOLITEX MENTO 3000
 2. Verdubbeling
 3. Vezelvormig isolatiemateriaal
 4. DASATOP FIX-laag om positie te fixeren
 5. DASATOP
 6. evt. installatievlak
 7. Binnenbekleding

Combinatiemogelijkheden

Optimale veiligheid voor constructies met het systeem DASATOP is gewaarborgd bij:

 • buitendakse isolaties van vezelvormige isolatiestoffen,
 • buiten diffusieopen onderdakfolies (bijv. van de SOLITEX MENTO familie), ook op beschotten en
 • houtvezel- of MDF-dakfolies

Bovenisolatie is ook met min. 50 mm PU-dakisolatie met vlieslaminaat mogelijk.
Combinatie met isolatieschuimstoffen dient alleen te geschieden, wanneer:

 • gewaarborgd is dat de constructie naar buiten toe kan uitdrogen en
 • dit onder een hellende dak geschiedt, niet bij bovenste etagevloeren onder onverwarmde dakruimten.

pro clima DASATOP kan niet bij constructies worden gebruikt die aan de buitenkant zijn voorzien van diffusiedichte componentlagen.

4 Weken volledig weerbestendig

De pro clima DASATOP kan ter bescherming van de constructie maximaal 4 weken aan de weersomstandigheden worden blootgesteld.
Let erop dat DASATOP geen afdichting in de betekenis van een nooddak is.
Vocht kan via de tackernieten of andere perforaties (spijkers, schroeven enz.) naar binnen dringen.
De waterafvoer via aansluitende constructies (bijv. drempels) moet worden gewaarborgd.
Bij bewoonde constructies of constructies die speciale bescherming vereisen is het aanbrengen van een extra afdekking aan te bevelen.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Optimaal zijn vezelvormige isolatiematerialen. Om de vochtvariabele eigenschappen van DASATOP te kunnen laten werken moet het vocht tot aan de damprem kunnen komen.
Diffusieopen isolatiemateriaal garandeert dit en wordt daarom geadviseerd.

 • Bij inblaas­isolatie moet DASATOP op het volledige oppervlak rusten.
 • DASATOP kan ook met vliesbeklede isolatieschuimstoffen als extra bovenisolatie (van een dikte van 50 mm) worden gecombineerd, indien de constructie aan de buitenzijde diffusieopen is. Dit is echter alleen onder hellende daken mogelijk, niet bij bovenste etagevloeren onder onverwarmde dakruimten.

Plaatsen onder de verdubbeling: Indien spantdiameters moeten worden verruimd, wordt geadviseerd om eerst DASATOP en vervolgens de verdubbeling in te bouwen.
De luchtdichting ligt op die manier bouwfysisch gunstig op een grotere afstand aan de warme zijde van de constructie.

Ook te gebruiken bij constructies die aan de buitenzijde diffusieopen zijn

Diffusieopen onderdakfolies (bijv. SOLITEX dakbanen) beschermen de bouwcomponent tijdens de bouwfase en waarborgen de vereiste winddichtheid.
Deze kunnen ook op volledig houten beschotten worden geplaatst.
Diffusieopen onderdakplaten van houtderivaat kunnen in de gewenste dikte aan de bovenzijde van de spanten worden toegevoegd.

Binnenbekleding

DASATOP is principieel geschikt voor constructies met alle in de bouw gangbare binnenbekledingen met uitzondering van constructies met extra schuimisolatie op de kepers (trage dampdiffusie). In dit geval mogen er aan de binnenkant van de isolatie geen diffusieremmende lagen (bijv. OSB- of multiplexplaten) worden aangebracht, anders kan het vocht in de isolatielaag niet goed uitdrogen.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De dampdiffusieweerstand van DASATOP is zo gekozen dat er bij een normale luchtvochtigheid binnenshuis ook in badkamers en keukens geen vocht in de isolatielaag condenseert.
DASATOP kan op de bouwplaats worden gebruikt zonder al te veel stuc- of nat-in-natwerk.

Kwaliteitswaarborging

Een luchtdichtheidsmeting is een extra kwaliteitscontrole tijdens de bouw die wordt uitgevoerd met behulp van overdruk en kunstmatige rook. Het gebouw wordt in overdruk gebracht en aan de binnenkant met een rookmachine vol rook gezet. Aan de buitenkant kunnen vervolgens eventuele luchtlekkages worden opgespoord en verholpen. De folie moet van tevoren stevig genoeg mechanisch zijn bevestigd. Verlijmingen en aansluitingen moeten daarom zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het renoveren van daken is het uitermate belangrijk dat constructies tot in detail worden ontworpen en gerealiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor aansluitingen op de dakvoet en de gevel.
Deze kwaliteitscontrole tijdens de bouw vervangt niet de laatste luchtdichtheidsmeting zoals bedoeld in het Gebäudeenergiegesetz (GEG, Duitse wet energiebesparing) of de eisen die de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Duitse financieringsinstelling voor economische ontwikkeling) stelt aan het bepalen van het aantal luchtwisselingen per uur (nL50-waarde).

Optimale droogcondities

Bescherming door lage μd-waarde: Wanneer 'sub-and-top'-folies niet optimaal op de kepers liggen, kunnen er convectietunnels ontstaan.
Deze vormen een beschermingsrisico.
Het is in de praktijk echter vaak niet mogelijk deze uit te sluiten. Voor het voorkomen van bouwschade is het daarom belangrijk dat de folies uiterst diffusieopen kunnen worden om ook grotere hoeveelheden vocht uit convectie snel te kunnen afvoeren.

De variabele diffusieweerstand van DASATOP is optimaal ingesteld voor de snelle 'sub-and-top'-plaatsing.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.