Afbeeldingengalerij verwerking

1. Voorbereiden

Verwijder spitse objecten of objecten met scherpe randen (bijv. spijkers) die uit de binnenbekleding in het keperveld steken.
Ondergrond schoonvegen, evt. stofzuigen en afnemen.

2. Eventueel beschermvulling aanbrengen

Plaats ter bescherming van DASATOP isolatiemateriaal met een stevige structuur in de vorm van een plaat op de aanwezige binnenbekleding.
De dikte van de isolatie onder DASATOP is max. 1/3 van de totale isolatiedikte.

3. Baan aanbrengen

Breng de baan horizontaal (dwars op de spanten/plafondbalken) en volvlaks aan op de spantflanken en de ondergrond en druk deze goed sluitend in de hoeken.
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leggen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.

4. Aan de spant vastzetten

Bevestig banen met de hardvezelstroken DASATOP FIX in het onderste gedeelte aan de spantflank.
Gebruik overal bevestigingsstroken.
Gemakkelijk bevestiging, bijv. met een nietpistool.
Vermijd convectietunnels.

5. Banen overlappen

De banen elkaar ca. 10 cm laten overlappen.
De opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.

6. Overlapping verlijmen

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij), evt. verlijmingstest uitvoeren.
Systeemkleefband TESCON VANA centrisch op de overlapping positioneren en stap voor stap onbelast en plooivrij verlijmen.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

7. Aansluiting op gladde, niet-minerale ondergronden

(bijv. houtderivaatplaten) eveneens met systeemkleefband TESCON VANA.
Band in het midden positioneren, stapsgewijs onbelast en plooivrij verlijmen en stevig aanwrijven (PRESSFIX).

8. Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden

Reinig de ondergrond.
Lijmrups d = 5 mm van systeem-lijm ORCON F aanbrengen, bij zeer ruwe oppervlakken evt. meer.
DASATOP met een uitzettingslus in de lijmlaag leggen.
De lijm daarbij niet geheel plat drukken.

9. Aansluiting op kabels en buizen

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchet over de kabel of buis trekken en op DASATOP verlijmen.
De kabelmanchetten zijn zelfklevend.
Buismanchetten met TESCON VANA op de baan verlijmen.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

10. Vakisolatie en onderlaag

Breng tot slot de isolatie en de onderlaag aan, bijv. pro clima SOLITEX.
Aanbrenging van bovenisolatie op de spanten is optioneel mogelijk, maar niet noodzakelijk.