Gewapende, vochtvariabele (Hydrosafe®), weer- en UV-bestendige allround damprem

INTELLO X PLUS

Voordelen

  • Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
  • Kan worden gecombineerd met alle isolatiematerialen in mat- en plaatvorm en met inblaas­isolatie
  • Eenvoudigere toepassing: geschikt voor isolatie van vakwerkconstructies en voor buitenisolatie
  • Beschermt de constructie tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
  • Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor werven in de winter
  • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Toepassing aan de binnenzijde van geïsoleerde vakken en bij buitenisolatie op een vaste ondergrond in combinatie met vezelvormige isolatiematrialen incl. inblaasisolatie.

De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is.

INTELLO X PLUS is geschikt voor constructies die aan de buitenkant dampopen zijn, maar mits validatie na bouwfysisch advies, ook in delicate constructies (bijv. platte daken, dampdichte hellende daken en groendaken).

Verwerkingsaanwijzingen

Randvoorwaarden

pro clima INTELLO X PLUS dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient het inbouwen van de isolatie onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van INTELLO X PLUS te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Bevestiging
De foliestroken moeten elkaar met min. 10 cm overlappen.
Gebruik min. 10 mm brede en 8 mm lange bevestigingsklemmen om de foliestroken te bevestigen. De bevestigingsklemmen mogen alleen in het overlappende gedeelte worden gebruikt en moeten worden bedekt. De bevestigingsafstand mag max. 10 tot 15 cm (bij inblaasisolatie 5 tot 10 cm) bedragen.