Vochtvariabele (Hydrosafe®) damprem voor vezelvormige isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

Voordelen

 • Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij vochtvariabele diffusieweerstand met meer dan 100-voudige spreiding
 • Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
 • Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie
 • Kan worden gecombineerd met alle isolatiematerialen in mat- en plaatvorm uit vezels
 • Eenvoudig te verwerken: dimensiestabiel, geen splijten of verder scheuren
 • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken, conform de vooraf gemaakte berekening.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

De damprem- en luchtdichtingsbanen INTELLO kunnen als binnenbegrenzing van de thermische isolatie worden toegepast:

 • in dak, wand, plafond en vloer,
 • in woon- en bedrijfsgebouwen met niet blijvend verhoogde ruimteluchtvochtigheid,
 • in woon- en bedrijfsgebouwen met woongebruik in alle ruimten, zoals woon- en slaapruimten, keukens en badkamers,
 • in buiten diffusieopen evenals in buiten diffusiedichte constructies,
 • bij hoge eisen aan de ruimteluchtkwaliteit.

Toepassing ook in bouwfysisch veeleisende constructies

Ook voor kritische constructies die buiten diffusiedicht zijn, zoals steile daken met metalen dakbedekking, met onderdaken bestaande uit bitumendakbanen, voor platte daken, groendaken etc. biedt het systeem INTELLO een wereldwijd ongeëvenaard bouwschadepreventie- potentieel - ook op locaties met een zeer koud klimaat.
Gedetailleerde informatie over de bouwfysische eigenschappen van warmte- isolaties vindt u in de Studie »Berekeningen van het potentieel m.b.t. het uitblijven van bouwschade van thermische isolatie in hout- en staalbouwconstructies«.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Het hoge bouwschadepreventiepotentieel van vochtvariabele dampremmen wordt alleen bij diffusieopen, vezelige thermische isolatiestoffen bereikt, omdat voor het drogen in een zomers klimaat het vocht naar de damprem moet kunnen trekken.
Ideaal zijn vezelige thermische isolatiestoffen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale wol, etc.

Ook te gebruiken bij dichte onderdaken

INTELLO kunnen in combinatie met alle gangbare diffusieopen onderdakfolies en diffusiedichte onderdaken worden toegepast.
Energetisch gunstig zijn onderdakfolies van houtvezelplaten.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om de volle werking van de vochtvariabele dampremmen te realiseren, mogen zich aan de binnenzijde van de thermische isolatie geen diffusieremmende lagen, zoals OSB- of houten multiplexplaten, bevinden.
Geschikt zijn bekledingen bestaande uit gipsplaten of profielschroten.

Bescherm het luchtdichtingsvlak

De luchtdichte en dampremmende laag is een van de belangrijkste functionele lagen van thermisch geïsoleerde constructies en moet daarom worden beschermd tegen schadelijke invloeden zoals mechanische belasting en uv-straling. De norm DIN 68800-2 schrijft voor dat uv-bestendige folie binnen 3 maanden moeten worden aangebracht, tenzij een langere houdbaarheid is aangetoond. Dankzij een dubbelzijdig bescherm- en afdekvlies bieden de folies uit de INTELLO X-serie een nog betere bescherming tegen uv-straling dan INTELLO en INTELLO PLUS. Bij diffuus uv-licht is bekleding van de constructie niet nodig, met uitzondering van die delen die zijn blootgesteld aan directe uv-straling, zoals dagkanten van dakvensters op onverbouwde zolderverdiepingen. Deze en vergelijkbare delen moeten binnen 18 maanden nadat de folie is aangebracht met een uv-bestendige afdekking (bijv. gipsplaten) worden beschermd.

De correcte inbouw

Het ideale tijdstip voor inbouw van INTELLO is 2 weken na het pleisteren van de aangrenzende wanden. In plaats hiervan is ook montage voorafgaand aan het pleisteren mogelijk.
Om de vorming van dooiwater te vermijden dient de damprem- en luchtdichtingslaag direct na het inbouwen van mat- of plaatvormige isolaties te worden afgewerkt.
Inblaasisolaties dienen onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van de baan te worden ingebracht.
Daarbij zo nodig stap voor stap te werk gaan.
Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen.

Aanwijzing voor doe-het-zelvers

Damprem samen met de thermische isolatie aanbrengen.
Blijft de thermische isolatie in de winter geruime tijd zonder damprem bestaat het risico van condensvorming.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diffusieweerstand van INTELLO is zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimteluchtvochtigheden een veilige dampremmende werking is gewaarborgd.
Deze kan bijv. optreden door constructieve oorzaken of door een kortstondig hogere luchtvochtigheid, bijv. in badkamers of keukens.
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen.
Daardoor worden langdurige hoge relatieve luchtvochtigheden (LV) vermeden.

Bouwfase: Hydrosafe®-waarde (70/1,5-regel)

Om constructies ook tegen binnendringend vocht te beschermen bij een verhoogde relatieve luchtvochtigheid door bouwwerkzaamheden, moet een damprem een Hydrosafe®-waarde van 1,5 hebben.

De Hydrosafe®-waarde geeft aan hoe dicht een vochtvariabele damprem nog is bij een gemiddelde vochtigheid van 70 %.
Een gemiddelde vochtigheid van 70 % is bijv. gegeven bij een luchtvochtigheid binnen van 90 % en een vochtigheid van het vakwerk van 50 % – ze treedt op bij het aanbrengen van dekvloeren of bij het bepleisteren van wanden.
De vereiste μd-waarde van > 1,5 m en < 2,5 m ligt vast in de norm DIN 68800-2 en wordt nader beschreven in de 70/1,5-regel.
INTELLO voldoet ruim aan deze eisen.

Kwaliteitswaarborging

Voor het bouwschadepreventiepotentieel van de thermische isolatieconstructie is de luchtdichtheid van doorslaggevend belang.
pro clima advisieert controle van de dichtheid van het luchtdichtingsvlak en lekkagedetectie resp. -reparatie bijv. met een BlowerDoor.

Bewijs van duurzaamheid

De Europese norm voor dampremmen (DIN EN 13984) voorziet momenteel niet in een procedure die het verloop en de duurzaamheid van vochtvariabele eigenschappen aantoont.
Hierdoor kunnen volgens deze norm alleen dampremmen met constante diffusieweerstanden worden gecontroleerd.
Daarom is de bestendigheid tegen veroudering van de vochtvariabiliteit van INTELLO en INTELLO PLUS aangetoond middels een procedure van een onafhankelijke commissie van deskundigen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt). Daarbij werd de veroudering van de twee dampremfolies onder aanzienlijk zwaardere omstandigheden (hogere temperatuur en dubbele verouderingsperiode) versneld dan voorgeschreven in DIN EN 13984. Bovendien werden bij de evaluatie de toegestane afwijkingen van de verouderde diffusieweerstanden ten opzichte van de niet verouderde duidelijk verscherpt ten opzichte van de Europese norm.
De Europese Technische Beoordeling (ETA-18/1146) toont aan dat INTELLO en INTELLO PLUS bestendig zijn tegen veroudering, zoals vereist door DIN 68000-2 voor vochtgereguleerde dampremmen met variabele diffusieweerstand.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.