Gevelfolie geschikt voor gebruik in geventileerde spouw achter gemetselde gevels

Voordelen

  • Voldoet aan de norm DIN 68800-2: beschermt houtskeletten achter geventileerde voormuurlagen
  • Beschermt de wandconstructie tegen vocht achter de achterisolatie
  • Beschermt de constructie tijdens de bouwfase: zeer goed bestand tegen slagregen
  • 3 maanden volledig weerbestendig

Toepassing

Geschikt als licht diffusieremmende wandbetimmeringsbaan op zachtboardplaten achter geventileerde gemetselde gevels.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassingsgebied

SOLITEX FRONTA HUMIDA is een licht diffusieremmende wandbeschotbaan voor toepassing op houtvezelplaten achter geventileerde gevelschalen.

  • Haar diffusieweerstand is zodanig ingesteld dat vocht goed vanuit het houtvak naar buiten kan ontwijken.
  • Gelijktijdig wordt de isolatie tegen terugdiffusie van vocht uit de luchtlaag achter de gevelschaal beschermd.

Hoge kwaliteitseisen

De SOLITEX FRONTA HUMANA voldoet op grond van haar zeer hoge slagregendichtheid en extreem hoge scheurvastheid aan hoge eisen ten aanzien van de veiligheid van de constructie tijdens de bouwfase en is maximaal 3 maanden bestendig tegen weer en wind.
Actief diffusietransport door de monolithische polymeermembraan zorgt voor duurzaam droge bouwelementen.

Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Door het hoge diffusievermogen van de SOLITEX FRONTA HUMIDA is achterventilatie van thermische isolatiestoffen niet nodig.
SOLITEX FRONTA HUMIDA kan in combinatie met een passende damprem binnen direct op de thermische isolatie worden aangebracht, d.w.z. de thermische isolatie kan de volledige constructiediepte opvullen.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De banen laten vochtigheid uit de constructie goed naar buiten drogen.
Dit is zowel een voordeel in de nieuwbouwfase als tijdens het gebruik (wanneer vochtigheid uit de ruimtelucht door diffusie of convectie de constructie binnendringt).
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen.
Daardoor wordt een permanent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

Geen tenteffect

De poriënvrije SOLITEX FRONTA HUMIDA membraan biedt een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen.
De baan kan volvlaks op isolatiestoffen of beschotten worden aangebracht.
Door de monolithische membraan en de meerlaagse opbouw wordt het tenteffect veilig voorkomen.
Als tenteffect wordt het verschijnsel aangeduid, waarbij waterdichte tentzeilen op de plaats, waar deze op de constructie liggen, grote hoeveelheden vocht in de component laten binnendringen.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.