Moeilijk ontvlambare gevelfolie voor betimmeringen met open voegen tot 30 mm, met zelfklevende zones

Variant zonder zelfklevende zones

Voordelen

  • Veiliger: moeilijk ontvlambaar: brandreactieklasse B-s1, d0
  • Beschermt constructies: zeer diffusieopen en gelijktijdig maximaal slagregendicht
  • Niet zichtbaar achter betimmeringen met open voegen: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
  • Maximale bestendigheid tegen veroudering en thermostabiliteit dankzij monolithisch membraan
  • 2 maanden volledig weersbestendig
  • Snelle en veilige verlijming door geïntegreerde connect-zelfkleefzones in de langsrichting van de baan

Toepassing

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevels (open gevelbekleding met voegen van max. 30 mm breed, breedte gevelbekleding = min. 3× voegbreedte).
Voor montage op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassingsgebied

Zijn robuuste structuur maakt SOLITEX FRONTA QUATTRO FB tot een ideale wandbeschotbaan.

  • Deze kan als buitenafdichtingsbaan direct op de staanders resp. de isolatie en als wandbeschotbaan op beschot van massief hout of houtderivaatplaten worden aangebracht.
  • De baan verhindert dat koude lucht op oppervlakte- hoogte door constructies met achterventilatie stroomt en zorgt voor een optimale werking van de thermische isolatie.

Slagregen en betimmering met open voegen

De SOLITEX FRONTA QUATTRO FB voldoet op grond van haar zeer hoge slagregendichtheid en extreem hoge scheurvastheid aan hoge eisen ten aanzien van de veiligheid van de constructie tijdens de bouwfase en is maximaal 2 maanden bestendig tegen weer en wind.
Actief diffusietransport door monolithische TEEE-membraan zorgt voor lduurzaam droge bouwelementen.

De baan kan worden toegepast achter betimmeringen met open voegen van max. 30 mm en een achterventilatie van min. 20 mm.
De buitenbekleding moet daarbij ten minste drie keer zo breed zijn als de voeg.

Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Door het hoge diffusievermogen van de pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO FB is achterventilatie van thermische isolatiestoffen niet nodig.
pro clima SOLITEX banen kunnen in alle gevallen rechtstreeks op de thermische isolatie worden aangebracht, d.w.z. de isolatiestof kan de volledige constructiediepte opvullen.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De hoog diffusieopen banen laten vochtigheid gemakkelijk en snel naar buiten drogen.
Dit is zowel een voordeel in de nieuwbouwfase als tijdens het gebruik (wanneer vochtigheid uit de ruimtelucht door diffusie of convectie de constructie binnendringt).
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen.
Daardoor wordt een permanent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

Geen tenteffect

De poriënvrije SOLITEX FRONTA QUATTRO FB membraan biedt een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen.
De baan kan volvlaks op isolatiestoffen of beschotten worden aangebracht.
Door de monolithische membraan en de meerlaagse opbouw wordt het tenteffect veilig voorkomen.
Als tenteffect wordt het verschijnsel aangeduid, waarbij waterdichte tentzeilen op de plaats, waar deze op de constructie liggen, grote hoeveelheden vocht in de component laten binnendringen.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.