Afbeeldingengalerij verwerking

1. Baan aanbrengen

Als er kilkepers aanwezig zijn, dient er eerst overlangs over de kilkepers een onderdakbaan met gelijke delen op beide dakvlakken te worden geplaatst.

2. Baan aanbrengen

Vouw de banen aan de zijkanten ca. 5 cm om en bevestig ze spaarzaam met nieten.

Verlijm de over de kilkeperbaan geplaatste onderdakbanen met TESCON VANA.
Baan evenwijdig aan de dakvoet uitrollen en met min. 10 mm brede en min. 8 mm lange verzinkte tackernieten tegen vocht beschermd in het overlappingsbereik bevestigen.
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leggen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.

3. Banen overlappen

De banen elkaar ca. 10-15 cm laten overlappen.
De opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.

4. Overlapping verlijmen

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij), evt. verlijmingstest uitvoeren.
Systeemkleefband TESCON VANA centrisch op de overlapping positioneren en stap voor stap onbelast en plooivrij verlijmen.

5. connect-verlijming

Het verlijmen van de baanoverlapping gebeurt bij connect-banen met de twee geïntegreerde zelfklevende zones.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

6. connect-verlijming

Folies zonder zelfklevende zones kunnen beschermd tegen vocht met dubbelzijdig DUPLEX worden verlijmd.
Gemakkelijk verwerken is mogelijk met de DUPLEX-dispenser.
Aandrukken, afrollen, inkorten in één bewerking.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

7. Uitvoering van de nok/ hoekkeper

Leid bij volledig geïsoleerde dwarsdoorsneden de banen over de nok/graat en bevestig deze met klemmen in het gebied van de contralat.
De overlapping met de daaronder liggende baan moet minimaal 10–15 cm zijn.
Vervolgens luchtdicht verlijmen met systeem-kleefband TESCON VANA.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

8. Aansluiting dakvoet

Leid de baan op de gootplaat resp. gootstrook en verlijm deze plooivrij met de geïntegreerde, zelfklevende zone (bij connect-banen), dubbelzijdige kleefband DUPLEX of enkelvoudig systeemkleefband TESCON VANA.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

9. Koekoek / wandaansluitingen

Leid SOLITEX PLUS ca. 15 cm langs het koekoekvlak omhoog en bevestig deze met klemmen aan de bovenste rand van de baan.
Het is ook mogelijk in het gebied van het koekoekvlak SOLITEX PLUS te gebruiken als bescherming tegen weersinvloeden tijdens de bouwfase.

10. Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden

Breng op ruwe muurkappen eerst een gladde laag aan.
Reinig de ondergrond.
Lijmrups d = min. 5 mm van systeemlijm ORCON F aanbrengen (bij ruwe ondergronden zo nodig dikker).
Baan met een uitzettingslus inleggen en de lijm niet helemaal plat drukken.

11. Aansluiting vlakdakvenster

Sluit SOLITEX banen aan op gladde oppervlakken, zoals dakramen, schoorstenen, buizen en andere dakinbouwcomponenten, met systeemkleefband TESCON PROFECT.

12. Montage van een waterafstoter

Boven het dakinbouwelement een lat met zijdelingse afschuining en met TESCON VANA op de baan verlijmen.
Voer de waterafstoter zodanig uit dat vochtigheid door een onderbroken contralat naar het volgende, aangrenzende veld zonder dakinbouwelement wordt geleid.

13. Nageldichting

Voor het maken van een tijdelijke afdekking moet het nageldichtingsband TESCON NAIDECK ter afdichting tussen de contralatten en de SOLITEX baan worden ingebouwd.