Dif­fusieopen, ho­mo­geen las­baar on­der­dak­baan­stroken

 

Voordelen

  • Ho­mo­geen las­baar in het SOLI­TEX WELDANO-sys­teem
  • Ook geschikt voor grote ten­gel­lat­ten
  • Zeer goed be­st­and te­gen sch­euren
  • Dif­fu­sie­open, lucht-, re­gen- en wa­ter­di­cht
  • Een­voud­ig aan te passen aan kleinere maten met mes of schaar
 

Toepassing

Voor het be­t­rouw­baar in­tegrer­en van ten­gel­lat­ten in het SOLI­TEX WELDANO-sys­teem.

  Stof
Membraan aan beide kanten Polyurethaan
Dragervlies Polyester
Eigenschap Waarde Normering
Kleur blauw
Oppervlaktegewicht 310 ±15 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,8 ±0,05 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 225 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,18 ±0,04 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501
Blootgesteld aan weersinvloeden 4 maanden
Waterkolom > 4.000 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* 300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars 50 ±10 % / 70 ±10 % NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars verouderd* 50 ±10 % / 70 ±10 % NBN EN 13859-1 (A)
Doorscheurweerstand lengte/dwars 200 ±20 N / 200 ±20 N NBN EN 13859-1 (B)
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -20 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-1

Geschikt voor het aan­bren­gen op druk­vaste on­der­g­ronden die vol­doende te­gendruk bieden bij het aan­rol­len van de lasnaad, zoals houten bes­chot­ten, hout­de­rivaat­platen en houtvezelon­der­dak­platen.
De on­der­g­rond moet droog, vor­stv­rij en schoon zijn en mag geen scherpe randen of punten hebben. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de ban­en aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en).
Voor­afgaand aan het ver­lij­men moet SOLI­TEX WELDANO met een doek worden gerein­igd. Het wordt aan­be­vol­en om de vas­theid van de ver­lijm­de naden steek­proef­s­gewijs te con­troler­en.

SOLITEX WELDANO wordt horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd. Het water moet vrij kunnen wegstromen. Vermijd gekruiste naden. Zorg dat eventuele baannaden niet op elkaar vallen.

SOLITEX WELDANO-onderdakbanen kunnen ter bescherming van de constructie tijdens de bouwfase maximaal 4 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld (bijv. tijdelijke afdekking conform de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks).
De dakhelling moet minimaal 5° zijn. Hierbij dienen nationale normen en bepalingen in acht te worden genomen.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in kilkepers). Wij adviseren het gebruik van corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

De randen van de banen worden gelast met het systeemzwellasmiddel WELDANO TURGA of met een heteluchtpistool. De plek waar gelast moet worden, dient droog, vorst-, stof- en vetvrij te zijn. Doe bij vastzittend vuil (bijv. olie) een beetje van het systeemzwellasmiddel WELDANO TURGA op een doek en veeg het vuil weg. Beide zijden van de baan kunnen worden gelast en zijn geschikt als bovenkant.
Lassen met zwellasmiddel vanaf 0 °C. Neem de gevareninstructies op de verpakking in acht.

Bij het gebruik van een heteluchtpistool adviseren we afhankelijk van de omgevingstemperatuur en windomstandigheden een temperatuur van ca. 220 tot 280 °C. Voer eerst een test uit om de juiste stand te kiezen. In de praktijk is voor de lasnaden van de oppervlakken een mondstuk van 40 mm breed het meest geschikt gebleken. Voor detailaansluitingen kan vaak beter een mondstuk van 20 mm worden gekozen.

De buismanchet WELDANO ROFLEX is geschikt voor buisdiameters van 90 tot 125 mm bij dakhellingen van 5° tot 25°.
De buismanchet WELDANO ROFLEX PLUS is geschikt voor buisdiameters van 90 tot 120 mm bij dakhellingen tot 50°.

Als alternatief voor het toepassen van de systeemvormdelen WELDANO ROFLEX, WELDANO INVEX en WELDANO INCAV kunnen deze ook uit de SOLITEX WELDANO-baan worden gesneden.

Belangrijk: De bij de waterdichte onderdakfolie geïntegreerde tengellatten moeten droog en aan de bovenkant afgeschuind (≥ 3 mm) worden ingebouwd. Hiervoor kunt u het best constructiehout gebruiken.

Overige randvoorwaarden voor Duitsland:
Afhankelijk van de vereiste extra maatregelen wordt het onderdak als regendicht of waterdicht geïnstalleerd (conform ZVDH).
Regendicht onderdak: de tengellatten worden boven de onderdakbaan gelegd.
Waterdicht onderdak: de tengellatten worden in het dichtingsvlak geïntegreerd. Daarbij wordt de onderdakbaan over de tengellatten getrokken of de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S over de tengellat gelegd en aan beide kanten aan de onderdakbaan gelast.

Bij een regendicht onderdak is een nokventilatie toegestaan. Laat daarbij de onderbaan maximaal 30 mm voor de nok eindigen.
Bedek de ventilatieopening met een baanstrook langs de noklijn boven de tengellat.
Bij een waterdicht onderdak is een nokventilatie toegestaan.

De onderdakbaan SOLITEX WELDANO wordt wind- en waterdicht op de druiplijst aangesloten Om het water te laten afdruipen, kan de druiplijst onder of in de dakgoot worden geplaatst.
Om de onderdakbaan langdurig te beschermen tegen directe zonnestraling moet de breedte van de druiplijst in overeenstemming met de dakhelling en de aard van de bouwconstructie worden bepaald.

Systeemproducten
Video
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
16340 4026639163400 25 m 0,375 m 9,375 m² 3,125 kg 1 100
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
16340 4026639163400 25 m 0,375 m 9,375 m² 3,125 kg 1 100
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.