Diffusieopen, lasbaar onderdakbaanstroken

SOLITEX WELDANO-S

Voordelen

  • Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar in het SOLITEX WELDANO-systeem
  • Flexibel toepasbaar: Ook geschikt voor grote tengellatten
  • Eenvoudig te verwerken: zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust
  • Beschermt constructies tegen binnendringend vocht: Diffusieopen en bestand tegen slagregen
  • Kan eenvoudig met een mes of schaar worden aangepast

Toepassing

Te gebruiken voor het betrouwbaar integreren van tengels in het SOLITEX WELDANO-systeem.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Het verschil tussen regenbestendige en waterdichte onderdaken

Onderdaken worden toegepast als een op zichzelf staande afdichtingslaag onder het eigenlijke dak.
Ze vormen een aanvullende maatregel om ervoor te zorgen dat de dakconstructie regenbestendig of zelfs waterdicht is.
Bij hellende daken met lage hellingsgraad, ligt het onderdak doorgaans op een voldoende dragende onderlaag, bijv. een beplanking van massief hout of platen van houtderivaten.
Het SOLITEX WELDANO onderdaksysteem kan zowel toegepast worden als een regenbestendig of een waterbestendig onderdak.
Informeer u bij uw pro clima importeur of het nationaal technisch kenniscentrum (WTCB in België, ZVDH in Duitsland) welk type onderdak vereist is.
Wat de plaatsing betreft, zit het principiële verschil tussen regenbestendige en waterdichte onderdaken hem in de indeling van de tengellatten.
Bij regenbestendige onderdaken worden de tengellatten bovenop de regenbestendige onderdakbanen gemonteerd, zie afb. 1.
Indringend neerslagwater moet ook bij de tengellatten op een betrouwbare manier worden afgevoerd.
Bij het SOLITEX WELDANO-systeem gebeurt dit door onder de tengellat de nageldichtingsband TESCON NAIDECK mono aan te brengen.

Afb. 1: Regenbestendig onderdak: tengellat met nagelafdichttape op afdichtingsfolie (CH: standaarduitvoering bij bijzonder hoge belasting)

Bij waterdichte onderdaken wordt de tengellat in de afdichting geïntegreerd, bijv. door de onderdakbaan over de tengellatten heen te laten lopen.
Het is echter vaak eenvoudiger om de baan eerst vlak op de beplanking aan te brengen, daarna de tengellatten te bevestigen en deze vervolgens met de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S dicht te lassen (zie afb. 2).
Belangrijk: tengellatten moeten droog en aan de bovenkant afgeschuind (≥ 3 mm) worden ingebouwd.
Gebruik bij voorkeur latten die in een droogkamer zijn gedroogd.
Het aantal doorvoeren moet bij waterdichte onderdaken zo beperkt mogelijk worden gehouden.
De aansluiting van doorvoeren moet volgens de richtlijnen hoog opstaan t.o.v. de onderdakbaan en waterdicht op het doordringende element worden verlijmd of gelast.
Bij waterdichte onderdaken zijn openingen in de buurt van de nok niet toegestaan.
Bij een regenbestendig onderdak geldt dit niet en kunnen openingen in de buurt van de nok met speciaal daarvoor bedoelde constructies worden gerealiseerd.
Met het SOLITEX WELDANO-systeem kunnen zowel regenbestendige als waterdichte onderdaken betrouwbaar en op een praktische manier worden uitgevoerd.

Afb. 2: Waterdicht onderdak: de tengellatten worden in het dichtingsvlak geïntegreerd.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.Video