Oplos­mid­del

 

Voordelen

  • maakt lijm­resten van kleef­banden en ac­ry­laat­co­polymer­en los
  • Zeer ef­fectief binnen en­kele minuten
 

Toepassing

Breng het pro clima GLUMEX met een zachte doek aan op het te rein­i­gen op­per­vlak en wrijf het er voor­zichtig in. Al binnen en­kele minuten worden de oplos­ver­schijnselen zicht­baar.
Met een ruw ma­ter­i­aal (bijv. po­et­ska­toen of een bor­stel) kan de verontrein­iging er nu worden afge­wre­ven. In­di­en er rest­anten achter­blijven, kan de pro­ced­ure worden her­haald. Het is aan te bevelen de com­pat­ib­iliteit van GLUMEX met het voorhanden op­per­vlak van tevoren op een niet zicht­bare plek te testen.

  Stof
Materiaal Isoparaffine C9-C12
Eigenschap Waarde Normering
Eigenschappen geurneutraal
Opslag koel en droog
Verpakking Blik
Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
10161 4026639017185 0,4 l 0,5 kg 3 500
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.