In­stall­atiebox

 

Voordelen

  • Lucht­di­chte in­bouw van con­tact­dozen zon­der in­stall­atie­laag con­form de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Biedt plaats aan max. drie con­tact­dozen
  • Kan via opensnijden en weer di­cht­lij­men naar keuze ver­g­root worden
  • Voor ka­bels tot een dia­met­er van 20 mm
 

Toepassing

Bij con­structies zon­der tech­nis­che spouw kan de IN­STAABOX ruimte bieden voor con­tact­dozen e.d. Daar­toe wordt deze op de aan­wezige dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag aange­b­racht en lucht­di­cht aangesloten. Bij gebruik van tra­di­tionele con­tact­dozen wordt voldaan aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2 met be­trekking tot de lucht­di­ch­theid.

De IN­STAABOX kan zow­el bij binnen- als buit­en­wanden worden gebruikt.

  Stof
Materiaal rekbaar, flexibel polyethyleen

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur doorschijnend
Lengte / breedte installatielaag 260 mm / 130 mm
Lengte / breedte totaal 320 mm / 190 mm
Diepte 55 mm
Kabeldiameter tot 20 mm
sd-waarde > 10 m NBN EN 1931
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Temperatuurbestendigheid bestendig van -10 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

De IN­STAABOX kan met alle in de bouw gebruikelijke lucht­di­chte on­der­g­ronden worden ge­com­bin­eerd. Aan­bev­elin­gen voor geschikte ver­bind­ings­mid­delen voor aansluit­ing op de lucht­di­cht­ings­laag (bijv. dam­pr­em, hout­de­rivaat­p­laat of min­erale on­der­g­rond) staan in de pro clima Toe­p­assings­mat­rix.

Meer in­form­atie is te vinden in de tech­nis­che spe­cific­atiebladen van de ver­bind­ings­mid­delen.

Verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Bij verlijming van dampremmen moeten latten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen. Verlijming evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
11751 4026639117519 320 mm 190 mm 5 Stuks 0,13 kg
11942 4026639119421 320 mm 190 mm 20 Stuks 0,52 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.