Af­di­cht­ing­s­plug­gen voor ka­bel­buizen

 

Voordelen

  • Snelle en een­voud­ige lucht­di­cht­ing con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Flex­ibele door­vo­er­mem­braan di­cht ver­schil­lende ka­bel­dia­met­ers af
  • Een­voud­ig door­steek­baar met na­gel of punt van de patroon
  • Meer­laagse af­di­cht­lip­pen zor­gen voor op­ti­male aansluit­ing op ge­pro­fileerde buizen
  • Geschikt voor meer­dere ka­bels
  • Kan nader­hand nog steeds worden ver­wijderd
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

De af­di­cht­plug­gen pro clima STOPPA worden gebruikt voor het snel en du­urz­aam lucht­di­cht aansluiten van ka­bels in ka­bel­buizen con­form DIN 4108-7. Voor het lucht­di­cht aansluiten van lege buizen op de dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi).

  Stof
Materiaal thermoplastisch elastomeer (TPE)

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur blauw
Buitendiameter kabelbuis 20 mm
Binnendiameter kabelbuis 15 mm
Verwerkingstemperatuur > -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -50 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog
WISSEN Wiki
Systeem
Art.-nr. GTIN Inhoud
12947 4026639129475 20 Stuks 0,1 kg
12948 4026639129482 100 Stuks 0,3 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.