Ho­mo­geen las­bare buis­manchet voor toe­p­assing in het SOLI­TEX WELDANO-on­der­dak­sys­teem

 

Voordelen

  • Ho­mo­geen las­baar in het SOLI­TEX WELDANO-sys­teem met zwel­las­mid­del of hete lucht
  • Buizen kunnen achteraf nog worden ver­schoven of doorge­vo­erd zon­der dat de af­di­cht­ing wordt beschadigd
  • Zeer goed be­st­and te­gen sch­euren
  • Wind-, re­gen- en wa­ter­di­cht
  • Voor buizen met een dia­met­er van 90-125 mm
 

Toepassing

Voor het maken van be­t­rouw­bare buis­door­vo­er­en in het SOLI­TEX WELDANO-sys­teem. Geschikt voor dakhellin­gen van 5° tot 25°. Met de ge­pre­fabriceerde manchet kan er een­voud­ig, snel en du­urz­aam een buis­door­vo­er worden gemaakt.
Het vorm­deel kan met het sys­teemzwel­las­mid­del WELDANO TURGA of met hete lucht worden ver­bonden met de on­der­dak­baan SOLI­TEX WELDANO van pro clima.

  Stof
Materiaal Polyurethaan
Eigenschap Waarde Normering
Kleur blauw
Buisdiameter 90 - 125 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 4 maanden
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Voor­afgaand aan het ver­lij­men moet SOLI­TEX WELDANO met een doek worden gerein­igd.
Ver­lij­men op bev­roren ban­en is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de ban­en aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en stev­ig zijn.

Het wordt aan­be­vol­en om de vas­theid van de ver­lijm­de naden steek­proef­s­gewijs te con­troler­en.

Wrijf banen tijdens het verlijmen met hete lucht of een zwellasmiddel goed vast met een kunststof rol.
Let op dat er voldoende tegendruk is.
Regen- en waterdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk op kreukvrij gelegde onderdakbanen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
16371 4026639163714 0,26 m 0,26 m 1 Stuks 0,085 kg
16372 4026639163721 260 mm 260 mm 10 Stuks 0,845 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.