All­round-kleef­band met flex­ibele drager van geper­fo­reerde PE-folie

 

Voordelen

  • All­round-kleef­band voor binnen en buiten, 3 maanden volledig weers­bestendig
  • Flex­ibele drager, met de hand af­sch­eurbaar
  • Zeer rek­baar en blijvend ver­vorm­baar (geen ter­ug­stel­mo­ment), op­tim­aal ook voor aansluit­ing op door­vo­er­en
  • Voor lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Wa­ter­vaste lijm
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test, bepleis­ter­baar
 

Toepassing

Binnen: lucht­di­chte ver­lijming van dam­prem­men en lucht­di­cht­ings­ban­en evenals lucht­di­chte hout­de­rivaat­platen.

Buiten: lucht­di­chte ver­lijming van buitendakse en renov­aties­dam­prem­men en lucht­di­cht­ings­ban­en Verkrij­gen van wind­di­ch­theid bij on­der­dak- en on­der­span­ban­en en wand­be­tim­mer­ings­fol­ies (bijv. pro clima SOLI­TEX). Wind­di­chte ver­lijmin­gen van hout­de­rivaat­platen als on­der­laag.

Alle ver­lijmin­gen binnen en buiten zijn zow­el on­der­ling als met aan­gren­zende gladde, niet-min­erale bouwele­men­ten mo­gelijk (bijv. buis­door­vo­er­en, ra­men in dak­vlakken).

  Stof
Drager geperforeerde PE-folie
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Waarde Normering
Kleur donkerblauw
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Na het verlijmen van dampremmen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

100 jaar kleefkracht

Du­urzame lucht­di­cht­ing met pro clima!
Op levens­du­ur getest.

meer
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10684 4026639016584 30 m 60 mm 15 kg 201 24
10690 4026639016577 30 m 60 mm 0,75 kg 10 480
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.