Uni­versele kleef­band

 

Voordelen

  • Binnen uni­verseel toe­p­as­baar
  • Voor lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Hoge aan­vang­skleefkracht
  • Met de hand lostrek­baar
  • Wa­ter­vaste lijm
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fentest
 

Toepassing

UNI TAPE voor du­urzame, lucht­di­chte en be­t­rouw­bare ver­lijming van de over­lap­pin­gen van dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en en de aansluitin­gen daar­van, voor binnen. Ook geschikt voor de ver­lijming van stoot­voe­gen van hout­de­rivaat­platen.

  Stof
Drager speciaal papier met wapening
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP aan­be­vol­en.

UNI TAPE 4 cm al­leen gebruiken bij ver­lijming op harde on­der­g­ronden (bijv. bij aan­bren­gen in leng­tericht­ing op de spanten).

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Na het verlijmen van banen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

100 jaar kleefkracht

Du­urzame lucht­di­cht­ing met pro clima!
Op levens­du­ur getest.

meer
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10110 4026639016331 30 m 40 mm 0,5 kg 14 784
10655 4026639016539 30 m 60 mm 0,78 kg 10 480
10687 4026639016546 30 m 60 mm 16,5 kg 201 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.