Afbeeldingengalerij verwerking

1. Voorbereiden

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben en droog, glad, stof-, siliconen- en vetvrij zijn.
Ondergrond schoonvegen, eventueel stofzuigen en afnemen.
Bij afzandende pleisterlagen of extreem fijn stof zo nodig gronden met TESCON PRIMER vereist.

2. Verlijmen van baanoverlappingen

UNI TAPE in het midden op de overlapping aanbrengen, afrollen en de banen stapsgewijs verlijmen.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.
UNI TAPE 40 mm is alleen geschikt voor verlijming op harde ondergronden (bijv. OSB).

3. Aansluiting binnen

Voor luchtdichte aansluitingen van dampremmen op gladde, niet minerale ondergronden, zoals houtderivaat- platen of geschaafd hout, UNI TAPE vanuit het midden aanbrengen en stapsgewijs verlijmen.

4a. Detail pleisteraansluitband

Gedefinieerde pleisteraansluiting met pro clima CONTEGA PV.
Vlies met ORCON F of ORCON CLASSIC puntsgewijs op het metselwerk vastzetten.
Let op: band mag niet hol liggen.

4b. Detail pleisteraansluitband

Damprem positioneren.
Afdekfoliestroken van de CONTEGA PV lostrekken en vlies met kleefstroken op het luchtdichtingsvlak vastzetten.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

4c. Detail pleisteraansluitband

Pleister achter vlies en wapeningslaag aanbrengen en gladstrijken.
Vlies en wapeningslaag inleggen en vervolgens volledig met pleister bedekken.
Bij kalkpleisters hechtingsbruggen gebruiken.

5. Detail hoekverlijming

Hoekaansluitingen met hoekkleefband pro clima TESCON PROFECT maken.
Een strook van de gedeelde afdekfolie trekken en het eerste been verlijmen.
Vervolgens de andere afdekstroken wegtrekken en het tweede been verlijmen.

6. Detail buisdoorvoering

Buismanchet pro clima ROFLEX over de buis trekken en luchtdicht met UNI TAPE op het luchtdichtingsvlak verlijmen.

7. Detail kabeldoorvoering

Kabeldoorvoeren met zelfklevende kabelmanchetten pro clima KAFLEX maken.
Kabel trekken, afdekstroken wegtrekken, manchet vastzetten.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

8. Detail reparatieverlijming

Voor pleister- en reparatieverlijmingen pro clima UNI TAPE XL met een breedte van 15 of 20 cm of de kant-en-klare TESCON VANA patch gebruiken.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

9a. Detail inblaasisolatie

Bij gebruik van inblaasisolatie de overlappingsverlijming met een steunlat fixeren.
Geschikte dampremmen (bijv. DB+) gebruiken.

9b. Detail inblaasisolatie

Alternatief: eventueel is ook het plaatsen van ontlaststroken op een afstand van max. 30 cm voldoende.
Ter plaatse onder eigen verantwoordelijkheid te controleren.