Vochtvariabele (Hydrosafe®), weer- en UV-bestendige allround damprem voor vezelvormige isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

connect-variant met zelfklevende zones

Voordelen

  • Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
  • Eenvoudigere toepassing: geschikt voor isolatie zowel aan de buitenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
  • Beschermt de constructie tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
  • Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor werven in de winter
  • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Toepassing aan de binnenzijde van een geïsoleerde vakwerkconstructie in combinatie met vezelvormige isolatiematten en -platen. Bij toepassing tussen beschot en buitenisolatie ook in combinatie met inblaasisolatie.

De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is.

INTELLO X is geschikt voor constructies die aan de buitenkant dampopen zijn, maar mits validatie na bouwfysisch advies, ook in delicate constructies (bijv. platte daken, dampdichte hellende daken en groendaken).

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

De weerbestendige hoogrendementsdamprem met variabele μd-waarde uit de INTELLO X van pro clima kan worden gebruikt:

  • aan de binnenzijde van draagconstructies – ook op plekken waar de folie permanent is blootgesteld aan diffuus uv-licht (bijv. bij ontbrekende binnenbekleding),
  • op het beschot, onder buitenisolatie,
  • als begaanbare folie ook binnen tussen een isolatielaag en een harde ondergrond (bijv. beschot) - bijv. plafond onder niet-geïsoleerde zolderverdieping,
  • in woon- en bedrijfsgebouwen met woongebruik in alle ruimten, zoals woon- en slaapruimten, keukens en badkamers,
  • in buiten diffusieopen evenals in buiten diffusiedichte constructies

Toepassing in bouwfysisch veeleisende constructies

Ook voor kritische constructies die buiten diffusiedicht zijn, zoals steile daken met metalen dakbedekking, met onderdaken bestaande uit bitumendakbanen, voor platte daken, groendaken etc. biedt het INTELLO X een wereldwijd ongeëvenaard bouwschadepreventiepotentieel - ook op locaties met een zeer koud klimaat.

Opmerking
Let op: vochtwerende maatregelen moeten technisch worden berekend. Neem hiervoor contact op met de technische hotline van pro clima.

2 maanden volledig weerbestendig

De pro clima INTELLO X kan ter bescherming van de constructie maximaal 2 maanden aan regen en wind worden blootgesteld.

De minimale dakhelling bedraagt 10°.
Houd er rekening mee dat de INTELLO X geen afdichting in de betekenis van een nooddak vormt.
Vocht kan via de tackernieten of andere perforaties (spijkers, schroeven enz.) naar binnen dringen.
Bij bewoonde constructies of constructies die speciale bescherming vereisen is het aanbrengen van een extra afdekking aan te bevelen.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Het hoge bouwschadepreventiepotentieel van vochtvariabele dampremmen wordt alleen bij diffusieopen, vezelige thermische isolatiestoffen bereikt, omdat voor het drogen in een zomers klimaat het vocht naar de damprem moet kunnen trekken.
Ideaal zijn vezelige thermische isolatiestoffen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale wol, etc.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om de volle werking van de vochtvariabele dampremmen te realiseren, mogen zich aan de binnenzijde van de thermische isolatie geen diffusieremmende lagen, zoals OSB- of houten multiplexplaten, bevinden. Geschikt zijn bekledingen bestaande uit bijv. Gipsplaten of profielschroten.

Bij ontbrekende binnenbekleding

De luchtdichte en dampremmende laag is een van de belangrijkste functionele lagen van thermisch geïsoleerde constructies en moet daarom worden beschermd tegen schadelijke invloeden zoals mechanische belasting en uv-straling. De norm DIN 68800-2 schrijft voor dat uv-bestendige folie binnen 3 maanden moeten worden aangebracht, tenzij een langere houdbaarheid is aangetoond. Dankzij een dubbelzijdig bescherm- en afdekvlies bieden de folies uit de INTELLO X-serie een nog betere bescherming tegen uv-straling dan INTELLO en INTELLO PLUS. Bij diffuus uv-licht is bekleding van de constructie niet nodig, met uitzondering van die delen die zijn blootgesteld aan directe uv-straling, zoals dagkanten van dakvensters op onverbouwde zolderverdiepingen. Deze en vergelijkbare delen moeten binnen 18 maanden nadat de folie is aangebracht met een uv-bestendige afdekking (bijv. gipsplaten) worden beschermd.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

INTELLO X is zo ontworpen dat deze ook bij een tijdelijk verhoogde luchtvochtigheid in gesloten ruimtes een betrouwbare dampremmende werking heeft.
Een tijdelijke verhoging van de luchtvochtigheid kan bijvoorbeeld optreden bij nieuwbouw door bouwwerkzaamheden of door een kortstondige stijging van de relatieve luchtvochtigheid in de badkamer of de keuken.

Bouwfase: Hydrosafe®-waarde (70/1,5-regel)

Om constructies ook tegen binnendringend vocht te beschermen bij een verhoogde relatieve luchtvochtigheid door bouwwerkzaamheden, moet een damprem een Hydrosafe®-waarde van 1,5 hebben.
De Hydrosafe®-waarde geeft aan hoe dicht een vochtvariabele damprem nog is bij een gemiddelde vochtigheid van 70 % (bijv. bij 90 % luchtvochtigheid in gesloten ruimtes en 50 % in het vakwerk) – ze treedt op bij het aanbrengen van dekvloeren of bij het bepleisteren van wanden.
De vereiste μd-waarde van > 1,5 m en < 2,5 m ligt vast in de norm DIN 68800-2 en wordt nader beschreven in de 70/1,5- regel.
INTELLO X voldoet ruim aan deze eisen.
Bij elk type damprem moet vocht dat tijdens de bouw ontstaat snel door luchten worden afgevoerd, zodat er een normale vochtbelasting kan optreden.
In de winter kunnen bouwdrogers het droogproces versnellen.

Kwaliteitswaarborging

Een luchtdichtheidsmeting is een extra kwaliteitscontrole tijdens de bouw die wordt uitgevoerd met behulp van overdruk en kunstmatige rook. Het gebouw wordt in overdruk gebracht en aan de binnenkant met een rookmachine vol rook gezet.
Aan de buitenkant kunnen vervolgens eventuele luchtlekkages worden opgespoord en verholpen. De folie moet van tevoren stevig genoeg mechanisch zijn bevestigd. Verlijmingen en aansluitingen moeten daarom zorgvuldig worden uitgevoerd.
Bij het renoveren van daken is het uitermate belangrijk dat constructies tot in detail worden ontworpen en gerealiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor aansluitingen op de dakvoet en de gevel.
Deze kwaliteitscontrole tijdens de bouw vervangt niet de eindmeting van de luchtdichtheid zoals bedoeld in het Gebäudeenergiegesetz (GEG, Duitse wet energiebesparing) of de eisen die de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Duitse financieringsinstelling voor economische ontwikkeling) stelt aan het bepalen van het aantal luchtwisselingen per uur (n50-waarde).

Aanwijzing

Houd er rekening mee dat vochtwerende maatregelen technisch moeten worden berekend. Neem hiervoor contact op met de Technische Hotline van pro clima.