Vochtvariabele (Hydrosafe®), weer- en UV-bestendige allround damprem voor vezelvormige isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

connect-variant met zelfklevende zones

Voordelen

  • Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
  • Eenvoudigere toepassing: geschikt voor isolatie zowel aan de buitenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
  • Beschermt de constructie tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
  • Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor werven in de winter
  • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Toepassing aan de binnenzijde van een geïsoleerde vakwerkconstructie in combinatie met vezelvormige isolatiematten en -platen. Bij toepassing tussen beschot en buitenisolatie ook in combinatie met inblaasisolatie.

De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is.

INTELLO X is geschikt voor constructies die aan de buitenkant dampopen zijn, maar mits validatie na bouwfysisch advies, ook in delicate constructies (bijv. platte daken, dampdichte hellende daken en groendaken).

Verwerkingsaanwijzingen

Video: Toepassing - Isolatie tussen de spantbenen

Video: toepassing - Isolatie bovenop de spantbenen

Randvoorwaarden

pro clima INTELLO X dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Als er sprake is van een relatief hoge luchtvochtigheid (bv tijdens de bouwfase) dan dient men permanent te ventileren om dit vocht te verdrijven. Af en toe ventileren is niet voldoende om grote hoeveelheden vocht af te voeren. Zo nodig plaatst men bouwdrogers.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient het inbouwen van de isolatie onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van INTELLO X te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Bevestiging
De foliestroken moeten elkaar met min. 10 cm overlappen.
Gebruik min. 10 mm brede en 8 mm lange bevestigingsklemmen om de foliestroken te bevestigen. De bevestigingsklemmen mogen alleen in het overlappende gedeelte worden gebruikt en moeten worden bedekt. De bevestigingsafstand mag max. 10 tot 15 cm bedragen. Er mogen geen bevestigingsnieten worden gebruikt op plaatsen waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen). Wij adviseren folies die worden blootgesteld aan weersinvloeden extra mechanisch te beveiligen (bijv. met tengels). Door TESCON NAIDECK mono op de tengel te verlijmen, worden de ingeslagen nagels afgedicht en de waterdichtheid van de constructie verhoogd.