Afbeeldingengalerij verwerking

1. Band eerst op folie verlijmen

Reinig de ondergrond, eventueel met een bezem schoonvegen.
Verlijm de pleisteraansluitband CONTEGA PV met de zelfklevende strook op de folie en wrijf goed aan (PRESSFIX).
Klap de band terug en bevestig met ORCON F stapsgewijs het CONTEGA PV-vlies aan de wand.
Maak een uitzettingslus zodat bewegingen in de constructie kunnen worden opgevangen.
Kort de damprem eventueel een stuk in, zodat het CONTEGA-vlies in het pleisterwerk verwerkt kan worden

Tip:
Bij zachte ondergronden, bijv. cellenbeton, puimsteen, holle betonblokken, kan er in het steen, bij hard steen in het voegwerk, worden getimmerd.

2. Alternatief: Verlijm de band eerst op de wand

De zelfklevende strook van de aansluitband is naar de ruimte gericht.
Bevestig het vlies stap voor stap.
Breng de damprem aan, verwijder de scheidingsfolie van CONTEGA PV en verlijm de damprem op de band.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

3. Vlies in het pleisterwerk verwerken

Bij de binnenbepleistering wordt CONTEGA PV in de middelste laag van het pleisterwerk ingebed:
Bepleister eerst achter de band, leg de band vervolgens in de natte bepleistering en bepleister daarna volledig.
Voor een effectieve luchtdichte aansluiting moet de pleister min. 1 cm van het witte, luchtdichte vlies bedekken.
Gipspleisters hechten heel goed op het CONTEGA PV-vlies.
Gebruik bij kalkhoudende pleisters een hechtprimer (wapeningsmortel).