Zwarte all­round-kleef­band

 

Voordelen

  • All­round-kleef­band voor binnen en buiten, 6 maanden volledig weers­bestendig
  • Goed aansluit­bare vlies­drager, met de hand af­sch­eurbaar
  • Geschikt voor aansluit­ing op door­vo­er­en
  • Ook over­pleis­ter­baar
  • Ook toe­p­as­baar voor wind­di­chte ver­lijmin­gen van wand­bes­chot­ban­en achter be­tim­merin­gen met open voe­gen
  • Wa­ter­vaste lijm
 

Toepassing

Buiten: verkrij­gen van wind­di­ch­theid bij wand­be­tim­mer­ings­folie ook achter gevel­be­tim­mer­ing met pro clima SOLI­TEX FRONTA PENTA, -QUAT­TRO en -WA, en bij on­der­dak- en on­der­span­ban­en. Wind­di­chte ver­lijmin­gen van hout­de­rivaat­platen als on­der­laag. Lucht­di­chte ver­lijming van buitendakse en renov­aties­dam­prem­men en lucht­di­cht­ings­ban­en

Binnen: lucht­di­chte ver­lijming van dam­prem­men en lucht­di­cht­ings­ban­en evenals lucht­di­chte hout­de­rivaat­platen.

Alle ver­lijmin­gen binnen en buiten zijn zow­el on­der­ling als met aan­gren­zende gladde, niet-min­erale bouwele­men­ten mo­gelijk (bijv. buis­door­vo­er­en, ra­men in dak­vlakken).

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Waarde Normering
Kleur zwart
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van banen van folie of papier moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijming evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.
Lees bij het bepleisteren van niet absorberende ondergronden de aanbevelingen van de pleisterfabrikant. Eventueel is een hechtprimer vereist.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
11948 4026639119483 30 m 60 mm 0,7 kg 10 480
11949 4026639119490 30 m 60 mm 14,45 kg 201 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.