3-laagse wand­be­tim­mer­ings­baan met mono­lith­isch TEEE-mem­braan, geschikt voor gevel­be­tim­merin­gen met open voe­gen en voor gesloten gevels

 

Voordelen

  • Hoog dif­fusieopen en gelijk­tijdig max­im­aal slagre­gen­di­cht
  • Ook voor afwerkin­gen met open voe­gen tot 35 mm voeg­breedte
  • Op­ti­male droog­con­dit­ies voor dak­con­structies: por­iën­v­rije TEEE-func­tie­mem­braan trans­porteert vocht actief naar buiten toe weg
  • Zwart vlies met een zwarte op­druk die on­zicht­baar is achter de open voe­gen
  • Zeer hoge ver­ouder­ings­bestendigheid en ther­mis­che sta­biliteit dankz­ij TEEE-mem­braan
  • 6 maanden volledig weerbe­stendig
 

Toepassing

SOLI­TEX FRONTA QUAT­TRO bes­cher­mt het isol­atiema­ter­i­aal lang­durig te­gen wind en re­gen.

Toe­p­assing bij gesloten en open gevels (be­tim­merin­gen met open voe­gen, voeg­breedte tot 35 mm, breedte be­tim­mer­ing = min. 3x voeg­breedte) overeen­kom­stig de ver­werkingsin­structies.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan TEEE, monolithisch
Eigenschap Waarde Normering
Kleur zwart
Oppervlaktegewicht 180 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,60 ±0,10 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 80 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,05 ±0,02 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Waterkolom 10.000 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm NBN EN 13859-2 (A)
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* 200 ±20 N/5 cm / 135 ±20 N/5 cm NBN EN 13859-2 (A)
Rek lengte/dwars 50 ±20 % / 70 ±20 % NBN EN 13859-2 (A)
Rek lengte/dwars verouderd* 30 ±20 % / 40 ±20 % NBN EN 13859-2 (A)
Doorscheurweerstand lengte/dwars 250 ±30 N / 240 ±30 N NBN EN 13859-2 (B)
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan (voor wanden met open voegen) NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -40 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Materiaalgarantie, gedeponeerd ja ZHDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-2

SOLITEX FRONTA QUATTRO banen moeten met de bedrukte zijde naar buiten wijzend worden aangebracht. Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.

Bij gebruik achter betimmeringen met open voegen mag de voeg max. 35 mm breed zijn. Breedte van de betimmering: min. 3x voegbreedte.
De afstand tussen de betimmering met open voeg en de baan moet min. 20 mm bedragen.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in gebieden waar verzameld water wordt afgevoerd.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of of andere objecten die speciale bescherming vereisen. Afdekken dient ook bij langdurige werkonderbrekingen te worden overwogen.

Verbindingsmiddelen
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
12933 4026639129338 50 m 150 cm 75 m² 13,5 kg 1 20
13729 4026639137296 50 m 300 cm 150 m² 27 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
12933 4026639129338 50 m 150 cm 75 m² 13,5 kg 1 20
13729 4026639137296 50 m 300 cm 150 m² 27 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.