Lucht­di­cht­ings­baan voor dakrenov­atie buiten

 

Voordelen

  • Een­voud­ig aan te bren­gen, vlak over de spanten en de isol­atie
  • Licht rem­mende dif­fusieweer­stand zor­gt voor droge bouwele­men­ten
  • Snelle en vei­lige ver­lijming door geïn­tegreerde con­nect-zelfkleefzones in de lang­s­richt­ing van de baan
  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test
 

Toepassing

3-laagse lucht­di­cht­ings­baan voor dakrenov­atie van buitenaf bij volledige isol­atie van de be­staande vak­werkspanten. DAS­A­PLA­NO wordt aange­b­racht boven de spanten on­der een aan­vul­lende dakisol­atie be­staande uit min­erale wol, flex­ibele platen van hout- en cel­lu­lo­sevezel of isol­atie­platen van hen­nep.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan monolithische polymeermix

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur antraciet
Oppervlaktegewicht 115 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,40 ±0,05 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 1.250 NBN EN 1931
sd-waarde 0,50 ±0,10 m NBN EN 1931
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 14 dagen
Waterkolom 10.000 mm NBN EN 20811
Luchtdichtheid uitgevoerd NBN EN 12114
Waterdichtheid W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 225 N/5 cm / 150 N/5 cm NBN EN 12311-2
Rek lengte/dwars 100 % / 100 % NBN EN 12311-2
Doorscheurweerstand lengte/dwars 120 N / 130 N NBN EN 12310-1
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1296 / NBN EN 1931
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ... 14 dagen | <10 °C: 7 dagen ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13984

DASAPLANO 0,50 connect dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak, horizontaal (parallel aan de dakvoet) en vlak op een vakisolatie gelegd.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient de inbouw van de bovenisolatie meteen na de luchtdichte verlijming van de DASAPLANO 0,50 te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.

Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Bovenisolatie van gelijke dikte als de tussenspantisolatie van een niet-absorberend isolerend materiaal (bijv. steen- of minerale wol).

Aanbevelingen van fabrikanten van isolatiematerialen kunnen afwijken. In dat geval gelden de aanbevelingen van de fabrikant.

Verbindingsmiddelen

voorbeeldig

Kleefbanden
TESCON VANA

Aansluitlijmen
ORCON F

Detailoplossingen
TESCON PROFECT
TESCON SANAPATCH
TESCON FIX
KAFLEX mono
KAFLEX post
ROFLEX 100

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
14084 4026639140845 50 m 1,5 m 75 m² 9 kg 1 30
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Gegevensblad

 PDF downloaden

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
14084 4026639140845 50 m 1,5 m 75 m² 9 kg 1 30
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.