Lucht­di­cht­ings­baan voor dakrenov­atie van buitenaf

 

Voordelen

  • Een­voud­ig aan te bren­gen, vlak over de spanten en de isol­atie
  • Actief vocht­trans­port voor droge en vei­lige ther­mis­che isol­atiecon­structies
  • Lucht­di­cht en hoog dif­fusie-open
  • Snelle en vei­lige ver­lijming door geïn­tegreerde con­nect-zelfkleefzones in de lang­s­richt­ing van de baan
  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test
 

Toepassing

3-laagse lucht­di­cht­ings­baan voor dakrenov­atie van buitenaf bij volledige isol­atie van de be­staande vak­werkspanten. DAS­A­PLA­NO wordt aange­b­racht boven de spanten on­der een aan­vul­lende isol­atie op de spanten be­staande uit on­der­dak­platen van houtvezel. Toe­p­assing in het kader van de renov­atieoplossin­gen van pro clima en de goedgekeurde renov­atieoplossin­gen van fab­rik­anten van houtvezel­platen.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan monolithische polymeermix

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Oppervlaktegewicht 145 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,50 ±0,05 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 20 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,06 ±0,02 m NBN EN ISO 12572
sd-waarde vochtvariabel 0,01 m vochtvariabel NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 14 dagen
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Luchtdichtheid uitgevoerd NBN EN 12114
Waterdichtheid W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 270 N/5 cm / 200 N/5 cm NBN EN 12311-2
Rek lengte/dwars 55 % / 70 % NBN EN 12311-2
Doorscheurweerstand lengte/dwars 135 N / 135 N NBN EN 12310-1
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Beloopbaarheid doorstaan GS-BAU-20 (10/2003)
Onderdakbanen / Onderspanbanen USB-A / UDB-A ZVDH-Produktdatenblatt
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ... 14 dagen | <10 °C: 7 dagen ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13984

DASAPLANO 0,01 connect dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak, horizontaal (parallel aan de dakvoet) en vlak op een vakisolatie gelegd.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient de inbouw van de bovenisolatie meteen na de luchtdichte verlijming van de DASAPLANO 0,01 te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.

Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Met gipsplaten binnen: 2:1-oplossing
Dit betekent dat 2/3 van de totale isolatielaag uit een willekeurig isolatiemateriaal tussen de spanten bestaat en minimaal 1/3 uit een afsluitende onderdakplaat van houtvezel met daartussen de DASAPLANO 0,01 connect. Aanvullend kan een SOLITEX-onderdakbaan worden aangebracht.

Met profielplanken of bepleistering op latbeplanking binnen: 3:1-oplossing
Dit betekent dat 3/4 van de totale isolatielaag uit een willekeurig isolatiemateriaal tussen de spanten bestaat en minimaal 1/4 uit een afsluitende onderdakplaat van houtvezel met daartussen de DASAPLANO 0,01 connect. Aanvullend kan een SOLITEX-onderdakbaan worden aangebracht.

Aanbevelingen van fabrikanten van houtvezelisolatieplaten kunnen afwijken. In dat geval gelden de aanbevelingen van de fabrikant.

Verbindingsmiddelen

voorbeeldig

Kleefbanden
TESCON VANA

Aansluitlijmen
ORCON F

Detailoplossingen
TESCON PROFECT
TESCON SANAPATCH
TESCON FIX
KAFLEX mono
KAFLEX post
ROFLEX 100

Video
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
14086 4026639140869 50 m 1,5 m 75 m² 12 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Gegevensblad

 PDF downloaden

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
14086 4026639140869 50 m 1,5 m 75 m² 12 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.