3-laagse on­der­dak- en on­der­span­baan, bevat 2 geïn­tegreerde zelfk­levende stroken

 

Voordelen

  • Hoog dif­fusieopen met vochtvariabele dif­fusieweer­stand tot bene­den 0,02 m
  • Bijzon­dere vei­ligheid door por­iën­v­rije, slagre­gen­di­chte TEEE-mem­braan, wa­ter­ko­lom > 2.500 mm
  • Zeer hoge ver­ouder­ings­bestendigheid en ther­mis­che sta­biliteit dankz­ij TEEE-mem­braan
  • 3 maanden volledig weers­bestendig Geschikt voor tijdelijke af­dekkin­gen overeen­kom­stig het pro­duct­in­form­atieblad van de ZVDH
  • Snelle en vei­lige ver­lijming door geïn­tegreerde con­nect-zelfkleefzones in de lang­s­richt­ing van de baan
 

Toepassing

Te gebruiken als dif­fusieopen on­der­span­baan of on­der­laag op bes­chot, mdf- en zacht­board-on­der­dak­platen en al­ler­lei soorten ther­mis­che isol­atie.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan TEEE, monolithisch
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Oppervlaktegewicht 145 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,50 ±0,05 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 160 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,06 ±0,02 m NBN EN ISO 12572
sd-waarde vochtvariabel 0,02 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 285 ±15 N/5 cm / 215 ±15 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* 265 ±15 N/5 cm / 175 ±15 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars 45 ±10 % / 60 ±10 % NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars verouderd* 50 ±10 % / 70 ±10 % NBN EN 13859-1 (A)
Doorscheurweerstand lengte/dwars 165 ±30 N / 165 ±30 N NBN EN 13859-1 (B)
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -40 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Beloopbaarheid doorstaan GS-BAU-20 (10/2003)
Onderdakbanen / Onderspanbanen USB-A / UDB-A ZVDH-Produktdatenblatt
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ... ja ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-1

pro clima SOLITEX UD banen dienen met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal (parallel aan de dakvoet) als onderdak- en onderspanfolie gelegd. Bij gebruik als onderspanbaan is de spantafstand begrensd tot 100 cm.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen).

Op niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient een nokventilatie te worden geïnstalleerd. Laat daarvoor de SOLITEX-baan 5 cm voor de nok eindigen. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van continu werkende ventilatie-inrichtingen.

Ter bescherming van de constructie tijdens de bouwfase zoals voorgeschreven door de ZVDH ('Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks' - Centrale Duitse dakdekkersbond)is het mogelijk de SOLITEX UD onderdak- en onderspanbanen max. 3 maanden als tijdelijke afdekking te gebruiken De dakhelling moet in dit geval minstens 14° bedragen. Daarvoor dienen de systeemcomponenten TESCON NAIDECK nagelafdichtingsband, ORCON F aansluitlijm en TESCON VANA voor het verlijmen van overlappingen resp. aansluitingen te worden gebruikt. De connect-varianten beschikken over twee zelfklevende zones voor een veilig beschermende buitenafdichting. Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen.

Volgens het vakreglement van dakdekkers zijn deze als aanvullende maatregel bij bescherming tegen regen geschikt als onderspanbaan bij het dekken van het dak met dakpannen en leien met een gemakkelijke overlapping. Bij toepassing als onderdakbaan met een eenvoudige overlapping op houten beschot zijn de SOLITEX UD banen ook bij verhoogde eisen geschikt als aanvullende maatregel ter bescherming tegen regen.

Verbindingsmiddelen
Systeem
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10721 4026639010681 50 m 1,5 m 75 m² 12 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10721 4026639010681 50 m 1,5 m 75 m² 12 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.