4-laagse on­der­dak­baan met 3D- af­dek­laag en zelfk­levende butyl­strook

 

Voordelen

  • 3D-af­dek­laag zor­gt voor een goede luchtom­spoel­ing van de plaaton­derz­ijde, bes­cher­mt te­gen cor­rosie en bied een ver­hoo­g­de gelu­idsdemp­ing
  • Zeer hoge ver­ouder­ings­bestendigheid en ther­mis­che sta­biliteit dankz­ij TEEE-mem­braan
  • Hoog dif­fusieopen: dif­fusieweer­stand 0,05 m
  • Bijzon­dere vei­ligheid door por­iën­v­rije, slagre­gen­di­chte TEEE-mem­braan, wa­ter­ko­lom 10.000 mm
  • 3 maanden volledig weerbe­stendig
  • Snelle en vei­lige ver­lijming door geïn­tegreerde con­nect-zelfkleefzones in de lang­s­richt­ing van de baan
 

Toepassing

SOLI­TEX UM con­nect is geschikt voor geventileerde en ongeventileerde con­structies in com­bin­atie met alle dak- en gevel­ma­ter­ialen zoals tit­aan­zink, alu­mini­um, roes­tv­rij staal, verzinkt staal, ko­p­er enz. Spun-bon­ded PP ver­hoo­gt de be­t­rouw­baar­heid van de con­structie en wordt daarom door toon­aangevende fab­rik­anten van metalen daken aan­be­vol­en. De 8 mm dikke 3D-af­dek­laag van spun-bon­ded PP bes­cher­mt het dak­bes­chot te­gen vochto­phop­ing en werkt gelu­id­w­er­end bij re­gen of hagel.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan TEEE, monolithisch

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur antraciet
Oppervlaktegewicht 420 ±10 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 8,0 ±0,5 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 6 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,05 ±0,02 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Waterkolom 10.000 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm NBN EN 12311-1
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* 185 ±15 N/5 cm / 160 ±15 N/5 cm NBN EN 12311-1
Rek lengte/dwars 60 ±20 % / 70 ±20 % NBN EN 12311-1
Rek lengte/dwars verouderd* 40 ±20 % / 50 ±20 % NBN EN 12311-1
Doorscheurweerstand lengte/dwars 130 ±30 N / 135 ±30 N NBN EN 12310-1
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -40 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Materiaalgarantie, gedeponeerd ja ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-1

De SOLITEX UM baan met de vlieslaag naar buiten wijzen aanbrengen. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) als onderdakfolie op beplankingen van massief hout of houtderivaatplaten gelegd.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen).

Op niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient eerst een nok- en hoekkeper-ventilatie te worden geïnstalleerd. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van continu werkende ventilatie-inrichtingen.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of of andere objecten die speciale bescherming vereisen. Afdekken dient ook bij langdurige werkonderbrekingen te worden overwogen. Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen.

Verbindingsmiddelen
Systeem
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
12739 4026639127396 25 m 1,5 m 37,5 m² 15 kg 1 10
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Gegevensblad

 PDF downloaden

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
12739 4026639127396 25 m 1,5 m 37,5 m² 15 kg 1 10
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.