Ge­wapende, bijzon­der sch­eurbe­stendige 4-laagse on­der­dak- en on­der­span­folie voor toe­p­assing on­der grote dak­pannen

 

Voordelen

  • Draagt bij aan een hoge vei­ligheid op het werk, ook bij grote dak­pannen con­form DIN 4426
  • Bes­cher­mt con­structies: zeer dif­fusieopen en max­im­aal slagre­gen­di­cht
  • Zor­gt voor droge con­structies: func­tion­eel TEEE-mem­braan zon­der por­iën trans­porteert vocht actief naar buiten
  • Lang­durige bes­cherm­ing door zeer hoge ver­ouder­ings­bestendigheid en ther­mis­che sta­biliteit dankz­ij TEEE-mem­braan
  • 4 maanden volledig weers­bestendig waar­door flex­ibele bouwtijden mo­gelijk zijn
  • Zeer goede bes­cherm­ing van bouwwerken tijdens de bouw­fase: geschikt als tijdelijke af­dekking
 

Toepassing

Ge­wapende dif­fusieopen on­der­dak- en on­der­span­folie geschikt voor vrij gespannen toe­p­assing alsook op be­plankin­gen, MDF- en houtvezelon­der­dak­platen en uit­een­lo­pende ther­mis­che isol­atiema­ter­ialen.
Vol­doet aan de eis­en voor val­bevei­li­ging op daken zoals gen­oemd in DIN 4426, punt 5.2 „Ein­rich­tun­gen zum Schutz ge­gen Ab­sturz auf Däch­ern” (Ta­bel 2 - Trek­ster­kte bij on­der­span­fol­ies con­form NEN-EN 13859-1, 5.2.6, o.a. ≥ 450 N/5 cm) bij ver uit elkaar lig­gende lat­ten door grote dak­pannen.
Geschikt voor in­b­laas­isol­atie.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan TEEE, monolithisch
Wapening Vernet polypropyleen

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur antraciet
Oppervlaktegewicht 200 ±10 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,90 ±0,10 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 167 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,15 ±0,03 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 4 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 780 ±80 N/5 cm / 540 ±50 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* -
Rek lengte/dwars 19 ±5 % / 14 ±5 % NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars verouderd* -
Doorscheurweerstand lengte/dwars 300 ±30 N / 300 ±30 N NBN EN 13859-1 (B)
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -40 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Beloopbaarheid doorstaan DIN 4426, 5.2
Onderdakbanen / Onderspanbanen USB-A / UDB-A ZVDH-Produktdatenblatt
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ... ja ZVDH
Materiaalgarantie, gedeponeerd ja ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-1

SOLITEX MENTO ULTRA folie dient met de bedrukte zijde naar de toepasser wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak en zonder doorhangen horizontaal (parallel aan de dakvoet) als onderdak- en onderspanfolie gelegd. Bij gebruik als onderspanfolie is de maximale afstand tussen de spanten beperkt tot 100 cm.

Ze mogen niet worden bevestigd op plaatsen waar verzameld water wegstroomt (bijv. in kilkepers).

Op niet geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient een nokventilatie te worden geïnstalleerd. Laat daarvoor de SOLITEX folie 5 cm voor de nok eindigen. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van permanent werkende ventilatiesystemen. De folies moeten dan tegen permanente uv-straling worden beschermd (bijv. door het verduisteren van ramen).

De SOLITEX MENTO ULTRA onderdak- en onderspanfolie kan maximaal 4 maanden als tijdelijke afdekking worden gebruikt om de constructie tijdens de bouwfase te beschermen volgens de eisen van de Duitse unie van dakdekkersbedrijven (ZVDH). De dakhelling moet in dit geval min. 14° zijn. Verder moeten de systeemcomponenten TESCON NAIDECK nagelafdichtingsband, ORCON F aansluitlijm en TESCON VANA worden gebruikt voor het verlijmen van overlappingen resp. aansluitingen. De connect-varianten beschikken over twee zelfklevende zones voor een betrouwbare buitenafdichting. Bij het aanbrengen en verlijmen moeten de voorschriften van de Duitse unie van dakdekkersbedrijven (ZVDH) in acht worden genomen.

Volgens deze voorschriften is SOLITEX MENTO ULTRA bij gebruik als onderspanfolie met een eenvoudige overlapping bij daken met keramische en betonnen dakpannen geschikt als extra bescherming tegen regen. Wordt SOLITEX MENTO ULTRA als onderdakfolie met een eenvoudige overlapping op houten beschot gebruikt, is ze ook bij verhoogde eisen geschikt als extra bescherming tegen regen.

SOLITEX MENTO ULTRA kan ook als afsluitende laag voor allerlei soorten inblaasisolatie dienen. Een wapening zorgt voor een geringe rek bij het inblazen. Het is aan te bevelen om nageldichtingsband onder de tengellatten aan te brengen (bijv. TESCON NAIDECK). Het tengelwerk dient vóór het inblazen te zijn aangebracht. Om te waarborgen dat vocht onder de dakbedekking in het midden tussen de spanten wordt afgevoerd, moet er in het midden van het veld aan de panlatten een 'zwevende' lat worden aangebracht. Deze moet minimaal 1 cm dikker zijn dan de tengellatten. Ze voorkomt dat de folie bij het inblazen te veel wordt opgerekt en zorgt voor de noodzakelijke ventilatie.

Als de isolatie van buiten wordt ingeblazen, kunnen de inblaasgaten met de 15 cm brede TESCON VANA worden verlijmd.

Verbindingsmiddelen
Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
1AR00629 4026639206299 50 m 1,5 m 75 m² 16,5 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Gegevensblad

 PDF downloaden

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
1AR00629 4026639206299 50 m 1,5 m 75 m² 16,5 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.